• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Asgari Ücret Dört Kişilik Bir Ailenin İnsanca Yaşayabileceği Bir Seviyeye Çıkarılmalıdır

ASGARİ ÜCRET DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİ BİR SEVİYEYE ÇIKARILMALIDIR.16.12.2005Asgari Ücret Tespit komisyonu, 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 16 Aralık 2005 Cuma günü (bugün) TÜRK-İŞ’te üçüncü kez bir araya geliyor.Platformumuz 26 Kasım 2005 Cumartesi günü Yüksel Caddesinde yaptığı basın açıklaması ile,- Asgari Ücretin 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği bir düzeye çıkarılmasını,- Asgari Ücretin vergiden muaf tutulmasını,- Asgari Ücretin bölgelere göre belirlenmesi girişimlerine son verilmesine dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
16.12.2005

ASGARİ ÜCRET DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİ BİR SEVİYEYE ÇIKARILMALIDIR.16.12.2005Asgari Ücret Tespit komisyonu, 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 16 Aralık 2005 Cuma günü (bugün) TÜRK-İŞ’te üçüncü kez bir araya geliyor.Platformumuz 26 Kasım 2005 Cumartesi günü Yüksel Caddesinde yaptığı basın açıklaması ile,- Asgari Ücretin 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği bir düzeye çıkarılmasını,- Asgari Ücretin vergiden muaf tutulmasını,- Asgari Ücretin bölgelere göre belirlenmesi girişimlerine son verilmesine dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmek üzere bir imza kampanyası başlatmıştır. Kampanyamız işyerlerimizde, sanayi sitelerinde, örgütlü-örgütsüz işçilerin çalıştığı bölgelerde yoğun bir şekilde devam etmektedir.IMF, DB ve AB politikalarına dayalı ekonomiyi tercih eden AKP Hükümetine bu ülkenin işçi ve Emekçileri olarak sesleniyoruz. Ülkemizin Gerçek Sorunları- Asgari Ücretin Yetersizliğidir.-İşsizliktir.-Yoksulluktur.- Gelir Dağılımı adaletsizliğidir.- Kayıtdışı istihdamdır.- Yatırımların yetersizliği ve istihdam yaratmayan büyümedir.- İç ve diş borç stokudur.- Cari açıktır.- Özelleştirme uygulamalarıdır.Asgari Ücretle çalışan milyonlarca işçi ve emekçi her dönem Ülkemizin geleceği için sürekli fedakarlıkta bulunmaya zorlanmışlardır.Asgari Ücretin insanca yaşanabilir bir seviyede olması kapitalizmin en vahşi, sermayenin en saldırgan olduğu günümüzde emek sömürüsünü engelleyecektir.Bölgesel asgari ücret,ülkenin sorunlarını bugüne kadar fedakarlık yapan, özveride bulunan yoksulların sırtından çözmeye çalışmak demektir.Bu düşünce adil ve sosyal olmadığı gibi ekonomik de değildir. Asgari ücret pazarlık ücreti değildir. Bilimsel esaslar ile tespit edilen sosyal bir ücrettir. Ülkemizde bir kişi için belirlenen ancak bir ailenin geçimini sağladığı ücrettir.Reel olarak gerilemiş sefalet ücreti haline dönüşmüştür.-Asgari Ücret halen 16 yaşından büyükler için Brüt 488.70 YTL, Net 350.15 YTL’dir. 16 yaşından küçükler için Brüt 415.80 YTL. Net 297.93 YTL olarak uygulanmaktadır. TÜRK-İŞ Araştırma Merkezinin yaptığı “ Açlık ve Yoksulluk Sınırı ” çalışmasının Temmuz 2005 ayı sonucuna göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 530,05 YTL ve Yoksulluk sınırı 1.611.11 YTL Tutarında hesaplanmıştır. IMF’nin talimatı doğrultusunda hükümetin 2006 yılı ekonomik programına göre asgari ücretle %5 oranında zam yapmayı hedeflediği buna göre asgari ücretin brüt 513,14 YTL. Net 367,66 olacağı öngörülmektedir.Bu asla kabul edilebilir bir uygulama değildir. Daha başından milyonlarca emekçiyi açlığa, yoksulluğa ve köleliğe mahkûm etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Kayıtlı işçiler açısından genel anlamda bir toplu iş sözleşme anlamı da taşıyan asgari ücret, tek başına bu komisyona katılan konfederasyonla sınırlı olmamalıdır. Bütün işçi ve kamu emekçilerini ilgilendiren temel bir sorun olarak değerlendirilmelidir.Buradan taleplerimizi kamuoyu ile yeniden Paylaşırken konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in “Asgari Ücretin en düşük kamu çalışanı seviyesine çıkarılması” talebini desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz.Maliye Bakanlığı verilerine göre aile yardımı hariç 557 YTL olan bu ücret yılbaşından itibaren 610.87 YTL olacaktır.Başlangıç için olumlu sayılabilecek olan bu çalışma milyonlarca işçi ve emekçi ailesinin talebi ve beklentisidir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla, ANKARA SENDİKA ŞUBELERİ PLATFORMU YÜRÜTME KURULU- İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek- Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük Mücadelemiz- Yaşasın Sınıf Dayanışması