• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bandırma Şubemizde Basın Açıklaması

05.05.2023

Sendikamız Bandırma Şubesi tarafından 29 Nisan 2023 tarihinde Eti Maden işyeri ile devam eden toplu iş sözleşme süreci hakkında bir basın açıklaması yapıldı. Saat 16.00’da Eti Maden Boraks Fabrikası önünde yapılan açıklamaya Bandırma Şube Yöneticilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Basın açıklaması süresince üyelerimiz, “Yaşasın sendikal mücadelemiz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, TÜİK şaşırma sabrımızı taşırma” ve “İnsanca ücret, vergide adalet”, “Zafer direnen emekçinin olacak”  sloganları atıldı.

Basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır,

Değerli basın, kıymetli misafirlerimiz, Eti Maden İşletmelerinin Türkiye’nin gözbebeği olmasında çok büyük emeği ve alınteri olan emekçi arkadaşlarım,

Toplu sözleşmelerimizde geldiğimiz durumla alakalı Türkiye işçi sınıfının bize vermiş olduğu görev ve sorumluluğu yerine getirmek için hiç bir şekilde siyasi olmayan, tamamen sınıfsal bir anlayışla açıklama yapmak için burada toplanmış bulunmaktayız.

1 Ocak 2023 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmemize işveren, siyasi iktidar, muhalefet, bakanlıklar ve bürokrasi düzeyinde 3 aydan bu yana şube ve genel merkez yönetimimizle birlikte sıkıntı ve sorunlarımızı anlatmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ailelerimizle birlikte 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmemizin çerçeve protokolünü beklemekteyiz. Ümitle beklediğimiz çerçeve protokolünde büyük bir hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşamaktayız.

Değer arkadaşlarım, Türk-İş’in talebi taban ücret 15 bin tl + % 15 refah payı + 1. Altı ay % 45, 2.3.4. altı aylık zamlar için enflasyon + 5 puandır.  Ve ilk oturuma  bu taleplerle oturmuştur. Kimse algı  operasyonu yapmaya kalkmasın. Türk-İş % 45 istedi hükümet  % 40 verdi şeklindeki, taban ücet 12,500 istendi 12.000 verildi şeklindeki konuşmalar doğruyu yansıtmamaktadır. Eti Maden işçisinin sabrını kimse sınamaya kalkmasın. Ayrıca sadece ücretlerde değil sosyal haklarda da büyük sıkıntılar yaşamaktayız.  Bu sıkıntılarımızın giderilmesi için Tühis’ten işverenimize yetki verilmesini istiyoruz.

Eti Maden’de çalışan nitelikli ve kadrolu biz çalışanlar olarak taşeron işçilerimizden daha az ücret almaktayız. Eti Maden taşeron işçilerinin ortalama yevmiyesi 460 tl iken biz  kadrolu işçilerin ortalama yevmiyesi 402 tl’dir. Şu anda hâlâ 333 tl ücretle, yani asgari ücretle çalışan kadrolu işçilerimiz mevcuttur. İşçi, memur, taşeron ayrımı yapılmaksızın tüm emekçilerin hakkının verilmesini talep ediyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) çarpıtılmış yalan yanlış rakamlarıyla eriyip giden maaşlarımıza artık göz yummayacağız. Patronlar zenginleştikçe biz emekçiler fakirleşiyoruz.

Türk-İş Konfederasyonumuzun taleplerinin tamamının yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca  işçiyi, emekçiyi ezdirmeyeceğiz diyen siyasi iktidarı da sözünü tutmaya davet ediyoruz.

İşçiyi memnun etmeyecek ve bizlerin onayı alınmadan imzalanacak bir sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Üreten biziz, ezilen biz olmayacağız. Ekonomik krizin faturasını biz emekçilere yüklenmesine izin vermiyeceğiz.

Türk-İş Konfederasyonumuzun talepleri kabul edilmelidir diyor ve taleplerimiz karşılanmadığı takdirde üretimden gelen gücümüzün aynı zamanda yasal olan tüm haklarımızın kullanılması gerektiğini buradan konfederasyonumuza bildiriyoruz. Açık ve net bir şekilde haykırıyoruz,

Geçinemiyoruz ve artık yeter diyoruz!

Petrol-İş Sendikası
Bandırma Şube Başkanı
Tuncay Topuz