• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bangladeş'te işten atılan Berger Paint sendikası yöneticisine IndustriALL'dan destek

Dış İlişkiler Servisi
18.03.2014

 

Bangladeş'te Berger Paint İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Golgar Hüseyin sendikal faaliyet nedeniyle 4 Aralık 2013'te işten atıldı. IndustriALL'un ve Bangladeş Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu'nun (BCEF) müdahalesi henüz sonuç vermedi. Eylem sürüyor.

Berger işçilerinin sendikası, IndustriALL Küresel Sendika'nın uzun zamandır üyesi olan Bangladeş Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu'na (BCEF) bağlı. Chittagong şehri yakınlarındaki Kalurghat'ta faaliyet gösteren sendika, şirket yönetiminin yıllardır iş yasasını ve toplu sözleşmeyi tanımayan sistemli baskı ve gözdağına rağmen bugüne kadar varlığını korudu.

Golgar, Berger'deki işinde 11 yıldır çalışıyordu. Fabrika yönetiminin sendika düşmanı politikası çerçevesinde defalarca işteki terfii engellendi. Sendikal faaliyet yürüten on bir üye ve sendika yöneticisi 2000 ila 2011 arasında işten atıldı. Bu insanlardan bazıları Berger'de 20 küsur yıldır çalışıyordu. Bangladeş iş yasasına göre, işten atılan bir işçinin bütün tazminat hakları kayboluyor.

Golgar’ın işten atılmasından hemen sonra, fabrika yönetimi, işçilere sendikada seçim düzenlemeleri yönünde baskı uyguladı. 27 Ocak'ta, işten atılma tehdidi altında yapılan seçimler işverenin öngördüğü sonucu verdi. Golgar'ın işten atılması, üçüncü defa genel sekreter seçilmek üzere olduğu sırada gerçekleşti. Bu zamanlama işveren tarafından özellikle uygulandı. Seçimlerin alelacele yaptırılması ise Golgar'ın sendika genel sekreteri olarak yasal korumadan yoksun bırakılması anlamını taşıyordu.

Hindistan merkezli Berger Paints'in Doğu Avrupa'da, Nepal'de, Hindistan'da ve Bangladeş'te işletmeleri var. Berger Bangladeş'te pazar payının yüzde 65'inden fazlasını elinde tutuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre, yıllık ciro yaklaşık yarım milyar dolar. Buna karşılık, Kalurghat'taki fabrikada çalışan işçilerin eline ücret olarak, asgari ücretin bile çok altında, ayda 7 dolar geçiyor.