• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Bildirisi

02.06.2004 Basın’ a Bildiğiniz gibi TÜPRAŞ’ ta sendikamızın açtığı davalar devam etmektedir. Ankara 10. İdare Mahkemesine 13.01.2004 tarihinde başvurduğumuz “İhale komisyonu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” davasında, geçen hafta yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş idi.Kararın gerekçelerine baktığımızda; 1. Açık arttırma yapılmayarak, ülke ve kamu çıkarı gözetilmemiştir.2.
02.06.2004

02.06.2004 Basın’ a Bildiğiniz gibi TÜPRAŞ’ ta sendikamızın açtığı davalar devam etmektedir. Ankara 10. İdare Mahkemesine 13.01.2004 tarihinde başvurduğumuz “İhale komisyonu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” davasında, geçen hafta yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş idi.Kararın gerekçelerine baktığımızda; 1. Açık arttırma yapılmayarak, ülke ve kamu çıkarı gözetilmemiştir.2. Şartlı teklif ile şartnameye aykırı hareket edilmiştir.3. Rekabet açısından doğru değerlendirme yapılmamıştır. Kısaca bu üç madde sendikamızın öne sürdüğü gerekçelerdir. Ve oy birliği ile alınmıştır.Bu kararı ÖİB üst mahkemeye taşımış ve itiraz etmiştir. Üst mahkeme 2’ ye karşı 1 oy muhalefetin oy çokluğu ile kararı red etmiştir.Her şeyden önce her iki mahkeme kararına da saygılı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.Ancak 10. İdare Mahkemesinin "oy birliği " ile verdiği kararda kamunun zarar göreceği hatta ileride telafisi güç zararlara yol açacağı ifadesi çok açık belirtilmiş iken üst mahkemenin "oy çokluğu” ile bu kararı süratle bozmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Değerli Arkadaşlarım, Sendikamız hukuk mücadelesine devam etmektedir. Kamuoyunda sanki davaların red edildiği ve devir için bir engel kalmadığı gibi kanaat oluşturulmak istenmektedir. Bu doğru değildir. 3 davamız esastan görülmeye devam etmekte olup, hem de Ankara 10. İdare Mahkemesinde yani “oy birliği” ile yürütmenin durdurulduğu mahkemede devam etmektedir.Bizim istediğimiz bir an önce davaların aynı süratle sonuçlandırılmasıdır. Bu davalar sonuçlanana kadar devir işlemlerinin durdurulmasıdır.Davalara rağmen yapılacak devir, alıcı firmayı telafisi güç zarara uğratacaktır!..Çünkü Anayasa Mahkemesinin kararları geri döndürülemez. Ankara 10. İdare Mahkemesinde çıkacak “RED” kararı satışı iptal eder.Onun için alıcı firmayı uyarıyoruz.YARGI KARARLARINI BEKLEYİN...Yangından mal kaçırır gibi devir yapmayın. Sonra zor duruma düşersiniz.TC. Anayasasının 2 maddesinde ortaya konulan sosyal hukuk devletinin yaşama geçmesi kamuoyu vicdanının rahatlatılması ve içinden çıkılması güç kaotik bir ortam yaratılmaması için devir işlemi yapılmamalıdır.Sendikamız Anayasanın 138. maddesinde hüküm altına alınan mahkeme kararlarına aynen ve gecikmeksizin uyulması temel prensibini meşru her zeminde hayata geçirmek için mücadelesini sonuna kadar kararlılıkla sürdürecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Petrol – İş Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Adına Ali Ufuk YAŞAR Başkan

 

GENEL BAŞKANIMIZIN 70.YIL MESAJI

Yıllar içerisinde emek mücadelesinin en köklü ve en güçlü sendikalarından biri haline gelen Petrol-İş, 70 yaşını kutluyor... Genel Başkanımız Süleyman Akyüz sendikamızın 70. kuruluş yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Genel Başkanımızın mesajına aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. [video:https://youtu.be/7kQu_PWOraA] ...
devamı