• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Duyurusu

08.11.2005Ankara Sendika Şubeleri Platformu “Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı” 150’ye yakın katılımcıyla 22.10.2005 tarihinde toplanarak emekçilere, sendikal mücadeleye ve örgütlülüğe yönelik saldırıları, çözüm önerilerini ve mücadele sürecini tartışmıştır.Platform Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısına ayrıca örgütsüz işyerlerinden ( Sincan Organize Sanayi, Siteler, Ostim ve Elmadağ’dan) işçiler katılmış ve her türlü güvenceden yoksun, ağır çalışma koşullarını anlatarak, platformun bu alana ilişkin yürüteceği faaliyet üzerine önerilerde bulunmuşlardır.Platformumuz Genişletil

08.11.2005Ankara Sendika Şubeleri Platformu “Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı” 150’ye yakın katılımcıyla 22.10.2005 tarihinde toplanarak emekçilere, sendikal mücadeleye ve örgütlülüğe yönelik saldırıları, çözüm önerilerini ve mücadele sürecini tartışmıştır.Platform Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısına ayrıca örgütsüz işyerlerinden ( Sincan Organize Sanayi, Siteler, Ostim ve Elmadağ’dan) işçiler katılmış ve her türlü güvenceden yoksun, ağır çalışma koşullarını anlatarak, platformun bu alana ilişkin yürüteceği faaliyet üzerine önerilerde bulunmuşlardır.Platformumuz Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı sonunda yönetici, temsilci ve emekçilerin önerileriyle daha da güçlenmiş ve bir plan dahilinde mücadeleyi sürdürme kararlığıyla toplantı sonuçlandırılmıştır. Söz alan bütün konuşmacılar saldırılar karşısında işçi ve kamu emekçilerinin ortak mücadele ve güçbirliği için oluşturulan ASŞP’ nin önemli bir olanak olduğunu vurgularken, Platformla en geniş emekçileri buluşturmak, işyeri ayaklarını oluşturmak, saldırıları anlatan ve aydınlanmış emekçileri örgütlü mücadeleye davet eden bir çalışma yürüterek işçi ve kamu emekçilerinin mücadele birliğini işyerlerinde inşa etmek ve birleşik mücadeleyi yükseltmek için yalnızca önerilerde bulunulmamış katılımcılar görevler almış ve yeni görevler talep etmişlerdir.Yürütme kurulumuz genişletilmiş temsilciler kurulu toplantısında yapılan önerileri ve katılımcıların mücadele ve platform için sundukları olanakları değerlendirerek aşağıdaki kararları almışlardır.1) Önümüzdeki dönem özelleştirme, genel sağlık sigortası ve (Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı) emeklilik yasa tasarısı, kamu personel rejimi yasa tasarısı, kıdem tazminatlarının kaldırılmak istenmesi, asgari ücretin bölgelere göre farklılaştırılmasına karşı bir mücadele süreci olarak ele alınmalıdır. Ayrıca platformumuz örgütsüz işyerlerinde işçi sağlığı ağır çalışma koşulları, sendikasız ve güvencesiz çalıştırmaya karşı işçilerin aydınlanma ve örgütlenme faaliyetine katkı sunmak, onları teşvik etmek, işkolu kapsamına giren sendika şubeleriyle birlikte örgütlenme faaliyeti sürdürmek gerektiğini tespit etmiştir.2) Platforma katılan tüm sendika şubeleri genel üye aydınlatma ve örgütlenme faaliyetlerini Kasım ve Aralık ayı sonuna kadar planlayarak işyeri toplantıları gerçekleştirilecektir.3) Halka yönelik dağıtılmak üzere genel sağlık sigortasını anlatan bildiri hazırlanarak, dağıtılacaktır.4) Örgütsüz işyerlerinde çalışan işçilerin sorun ve taleplerini içeren bir bildiri dağıtımıyla işçi havzalarında toplantılar düzenlenecektir.5) Asgari ücretin bölgelere göre farklılaştırılmasına karşı ve Ocak ayında yeniden belirlenecek asgari ücretin düzeyi hakkında örgütlü-örgütsüz bütün işyerlerinde imza kampanyası düzenlenecektir. İşçi havzalarında bu meseleyle ilgili Aralık ayında yapılacak basın açıklamalarından sonra, imzalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilecektir.6) Öncelikle Platforma katılan şubelerden başlamak üzere işyerlerinde farklı istihdam yapılarına karşın, işyeri temsilcileri, işçi ve emekçiler ortak komiteler oluşturacaklardır.7) Ortak mücadelenin yükseltilmesi adına platformu genişletmek amacıyla konfederasyon ayrımı yapılmaksızın sendika şubeleriyle görüşmeler sürdürülecektir.8) Şubat 2006 da Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısının TBMM de görüşüleceğinden hareketle Kasım ve Aralık ayları işyeri aydınlatma ve örgütlenme faaliyetleri ile değerlendirilirken, Ocak ayı başında Platform işyeri eylemleri ile mücadele çağrıları yaparak, aynı ay içinde yapacağı mitinge hazırlanacaktır. Aralık ayı sonunda Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı yeniden toplanarak Ocak ayı ve sonrası için Platformun örgütlenme ve mücadele planı ele alınarak görevlerimiz tartışılacaktır.9) Ayrıca Platformumuzun örgütlü-örgütsüz işyerlerinde yürüteceği aydınlatma faaliyetleri için sendikaların uzmanları, aydın ve akademisyenler ile işçi sağlığı, iş güvenliği, iş hukuku konusunda doktor ve hukukçulardan katkı istenecektir.Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı sonuçlarımızı basın ve kamuoyu ile paylaşırken, yeniden üyelerine ve emek hareketine karşı sorumluluk duyan bütün sendika şubelerine Platforma katılma, mücadeleyi birleştirme ve yükseltme çağrımızı tekrarlamak isteriz. Saygılarımızla, Ankara Sendika Şubeleri Platformu Yürütme Kurulu