• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Petrol-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 18 ŞUBAT 2021 tarihinde İstanbul’da toplanarak ülkemizde emeğe ilişkin güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirmiştir.

19.02.2021

BAŞKANLAR KURULU, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde yürütülen operasyonda, daha önce terör örgütü tarafından alıkonulmuş olan 13 vatandaşımız alçakça katledilmiştir. Ülkemizi yasa boğan bu olay, terörün kirli hedeflerini bir kez daha ortaya koyarken bölgemizde yeni çatışmalara zemin hazırlamayı amaçlamaktadır. Nereden gelirse gelsin terörü şiddetle lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

2019 yılı sonunda başlayan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını, alınan sıkı önlemlere rağmen etkisini hâlâ sürdürmektedir. Başından bu yana Petrol-İş, salgının yol açtığı ekonomik ve toplumsal sorunlar karşısında emekçilerin korunması ve desteklenmesini talep etmiştir. Yaygın aşılamanın başladığı bu süreçte, virüs riskine rağmen üretimin devam etmesini sağlayan emekçilerin öncelikli grup olarak belirlenmesini ve hızla aşılanmalarını istiyoruz. Salgında bir kez daha görüldüğü üzere; sağlık hizmetinin, aşı ve ilaç üretimi ile temini gibi hususların tek başına piyasa koşullarına bırakılamayacağını ve kâr kapısı haline getirilemeyeceğini vurguluyoruz.

Salgın boyunca artan işsizlik ve yaygınlaşan yoksulluk işçi sınıfının hayat şartlarını giderek zorlaştırmaktadır. Başta gıda fiyatları olmak üzere enflasyonun yükselmesi buna karşılık gerileyen reel ücretler, alım gücünün düşmesine neden olmaktadır. Bu durum, emekçilerin salgında yaşadığı kayıpların sadece bir boyutudur. Kayıpların giderilmesi ve emekçilerin korunması yerine sermayeyi kollayan düzenlemelerin sonuçları çok ağır olacaktır. Hal böyleyken salgın fırsatçılığı yapılarak, istihdamın evden çalışma gibi biçimlerle kalıcı olarak esnekleşmesi ve güvencesizleşmesine, işçilerin kıdem tazminatı başta olmak üzere haklarının tırpanlanmasına yol açacak her türlü düzenlemeden uzak durulmalıdır.

Geçtiğimiz dönemde bir Torba Kanun ile yeltenilen bu tür bir girişimin, işçi konfederasyonlarının, sendikaların ve emekçilerin sert tepkisine neden olduğu görülmüştür. Ülkemizde sendikalar ve emekçiler, kırmızı çizgilerin geçilmesine izin vermeyeceğini göstermiş, konfederasyonların ortak tavır alması ve ortaya konan sınıf dayanışması sonucunda düzenlemenin ilgili maddeleri geri çekilmiştir. Konfederasyonlar ve sendikaları, birlik ve dayanışma ekseninde mücadeleyi sürekli hale getirmeye, geçmiş deneyimleri de değerlendirerek kalıcı ortak mücadele platformları oluşturmaya çağırıyoruz.

İşten çıkarmaların yasaklandığı iddia edilerek getirilen ücretsiz izin uygulaması, emekçileri asgari ücretin yarısına yaşamaya mahkum etmiştir. Aynı çerçevede, ilgili düzenlemede işverenlerin istismar edebileceği istisnalar getirilmiştir. İş Kanunu’nun 25/2 maddesi ile işten çıkarma yapılabilmekte ve işçiler Kod 29 ile fişlenmektedir. Ücretsiz izin ve Kod 29, salgında işçinin haklarının geriletilmesi ve sendikalaşmanın engellenmesi için işverenler açısından kullanışlı bir araca dönüşmüştür. Bu zulme daha fazla göz yumulamaz, Kod 29 kaldırılmalı ve ücretsiz izin uygulaması yerine salgında çalışanların gelir kaybına uğramayacağı bir model kurulmalıdır.

Salgında çalışanlara gelir desteğinde bulunulması gerekirken, vergi düzenlemeleriyle ücretlilerden daha fazla kesinti yapılmaktadır. Sefalet düzeyinde belirlenen asgari ücretten dahi vergi alınmaktadır. Son olarak, bu yıl uygulanacak vergi dilimleri enflasyonun ve asgari ücret artışının altında bir oranda yükseltilmiştir. Bu nedenle 2021’de ücretlilerden daha fazla vergi alınacaktır. Gelir vergisi ilk diliminin sınırı 2002 yılında asgari ücretin 17 katı iken bugün bu oran 6,7 kata kadar inmiştir. Ülkemizde ücret gelirleri düşmekte, gelir düştükçe hükümet ücretlerden daha fazla vergi almanın yollarını aramaktadır. Bu yanlış yaklaşımdan vazgeçilmeli, vergi sistemi daha adil hale getirilmeli ve ücretliler “bordro mahkumu” olmaktan çıkarılmalıdır.

Son istatistikler, ülkemizde sendikalı çalışan sayısının 2 milyonu, sendikalaşma oranının %14’ü aştığını göstermektedir. Bu artış sevindirici olmakla birlikte, rakamlar sendikalaşmada gerçek düzeyi yansıtmamaktadır. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçiler, sendikalıların ancak yarısına ulaşmaktadır. Bu durumun temel nedeni, işverenlerin işyerlerinde yetkili bir sendika istememesi ve mevzuatın da ne yazık ki işverenlerin kötü niyetli bu yaklaşımına izin veren boşluklar taşımasıdır. İşverenler sendikalaşmayı baltalamak için işkolu ve yetki itirazları yapmakta, işçinin Anayasal hakkını kullanmasını engellemektedir. Sendikal hakların tam olarak güvence altına alınması gerektiğinin altını çiziyor, işverenlerin sendikalaşmaya karşı kullandığı mevzuattaki boşlukların giderilmesini talep ediyoruz. İşçinin örgütlenme iradesinin kısa sürede yetkili toplu sözleşmeye dönüşmesini sağlayacak bir sistem getirilmelidir.

Pandeminin yol açtığı olumsuz koşullara rağmen, örgütlü olduğumuz 6’sı kamu olmak üzere 38 işyeri/işletmede sözleşme prosedürleri ve müzakerelerimiz devam etmektedir. Önceki dönemlerde olduğu gibi toplu sözleşmelerimizde, üyelerimizin hak ve kazanımlarını yükseltmek adına etkili bir strateji izleyecek, bu süreci örgütlülüğümüzü daha güçlendirmiş olarak nihayetlendireceğiz.

Petrol-İş Sendikası, 70. mücadele yılını geride bırakırken örgütlülüğünü hem yaygınlaştırma hem de güçlendirme hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda, sekiz yıl sonra farklı bir işçi havzasında yeni bir şube açmaktayız. Petrol-İş Manisa’da, daha önce örgütlenmiş olduğumuz Standard Profil Ege işyerinin yanı sıra artık açacağımız şube vasıtasıyla temsil edilecektir. Daha güçlü bir Petrol-İş’in tüm emekçilerin daha iyi bir yaşam umudunu büyüteceğini biliyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla sendikalaşmaya devam edeceğiz, emeğin mavi bayrağını başka şehirlerde de dalgalandıracağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU ADINA
SÜLEYMAN AKYÜZ

GENEL BAŞKAN