• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

RETUNSEE Başkanlar Kurulu toplandı

Başkanlar Kurulu'ndan acil eylem planı kararı

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı'nın (RETUNSEE) Başkanlar Kurulu 16 Eylül 2011 Cuma günü sendikamızın genel merkez binasında toplandı.

16.09.2011

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı'nın (RETUNSEE) Başkanlar Kurulu 16 Eylül 2011 Cuma günü sendikamızın genel merkez binasında toplandı.

RETUNSEE Başkanı Petre Tancau'nun yönettiği kurul toplantısına Genel Sekreter Nikos Orfanos, Başkan Yardımcısı Franc Dolar, Başkan Yardımcısı Goran Takic adına Zoran Jovanovic ve Mali Sekreter Mustafa Öztaşkın katıldılar. Yunanistan Petrol ve Gaz Federasyonu'ndan Panagiotis Kontusyadis ise gözlemci olarak katıldı.

Gündemindeki konuları görüşen Başkanlar Kurulu şu kararları aldı:

 RETUNSEE Kongresi'nin kararları çerçevesinde hazırlanacak çalışma planının Şubat 2012'de Kavala'da yapılacak toplantıya sunulması.
 İşkolu sekretaryaları ve kadın sekretaryası konusunda Genel Sekreter'in sürdüreceği çalışmaların sonuçlarının Kavala toplantısına sunulması.
 EMCEF'le temasa geçilmesi.
 Başkan Yardımcısı Franc Dolar'ın Avrupa sendikal merkezleriyle yapacağı görüşmelerin sonuçlarının Kavala toplantısına sunulması.
 Çalışmalara aktif olarak katılmayan üye örgütlerle görüşülmesi ve katılımlarının sağlanması.

Çalışmalarını tamamlayan RETUNSEE Prezidyumu'nun üyeleri sendikamızın 17 Eylül 2012 günü (yarın) başlayacak Genel Kurulu'na da konuk olarak katıldıktan sonra ülkelerine dönecekler.