• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Batman şube Tüpraş devrini protesto eylemine katıldı

Tüpraş’ın devrini protesto eylemlerine katılan Batman Şubemizinde kamuoyuna yaptığı açıklamada şunlar belirtilmiştir:

 

26.01.2006

"Ülkemiz açısından stratejik önemi olan ve en çok kar eden kuruluşların başında bulunan TÜPRAŞ’ın  özelleştirilerek henüz yargı süreci bitmemişken özel sektöre teslim edilmesi, başta biz Petrol-İş Sendikası üyelerinin ve emekten yana olan tüm güçlerin direniş ve dayanışma duygularını, kararlığını bilemiş ve bu anlamda dünden beri otuz bin emekçiyle bir uyarı eylemi gerçekleştirilmiştir.   Hak arama ve haklarımızı koruyup geliştirme bağlamında, bugüne kadar  olduğu  gibi bundan sonra da, üyelerimizle beraber, işçi sınıfına ve kutsal değerlerine yaraşır bir tarzda mücadele ve kararlığımızı sürdüreceğiz.   Sendikamızın örgütlü olduğu Tüpraş rafinerilerinden Batman, Aliağa, Kocaeli, Kırıkkale ve Yarımca’da dünden beri iş bırakan üyelerimizin eylemleri sürüyor. İş bırakma eylemi nedeniyle rafinerilerde akaryakıt dolumu ve ürün satışı yapılmazken Tüpraş işçilerinin eylemini, bugün de sendikamızın örgütlü olduğu bütün işyerlerindeki üyelerimiz destekleyerek iki saat iş başı yapmamışlardır.   Türkiye emek hareketinin bin bir özveriyle büyütüp geliştirdiği Tüpraş’ı Koç-Shell ortaklığının insafına terk etmeyeceğimizi bir kez daha haykırırken bu konuda bizlere destek sunan, katkıda bulunan ve dayanışma duygularını esirgemeyen değerli halkımıza, dernek ve odalarımıza, basınımıza, emek örgütlerine ve Sayın Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz.