• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Batman'da Ortak 1 Mayıs Kutlaması

29.04.2021

Batman'da 1 Mayıs, Batman Emek ve Demokrasi Platforformu bileşenlerinin katılımıyla kutlandı. Petrol-İş Batman Şube bahçesinde saat 12,30'da biraraya gelen Petrol-İş, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD üyeleri hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyarak, 1 Mayıs taleplerini açıkladılar.

Bildirinin tam metni aşağıda yer almaktadır:

 

"Bütün iyi kitapların sonunda
Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda
Meltemi senden esen
Soluğu sende olan
Yeni bir başlangıç vardır”

 

Tüm insanlığın "yeni bir başlangıca" olan ihtiyacının yakıcı hale geldiği bir süreçten geçiyoruz.
Yaşadığımız mahalleden şehrimize, çalıştığımız işyerinden ülkemize tüm dünya bir salgınla sarsılıyor.
Savaş ve çatışmalarla...
Nükleer, termik, jeotermik santralleri, siyanürlü maden aramaları ile...
Atmosfere, toprağa saldığı zehirli gazları, atıklarıyla...
Ekolojik krizlere, salgın hastalıklara yol açan,
Her baktığı yerde sadece doların yeşilini ve petrolün siyahını gören,
Gölgesini satamayacağı ağacı kesen
Kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasını milyonlarca insan canlarıyla, doğa geri dönüşü olmayan tahribatlarla ödüyor.
Gözü doymak bilmeyen barbarlık pandemi koşullarında bile sömürü çarklarını milyonlarca işçinin, emekçinin canıyla, kanıyla döndürmeye çalışıyor.
İşçiler, emekçiler durduğunda ekonominin duracağını, hayatın duracağını çok iyi biliyor. Bunun için salgın koşullarında işe gitmek zorunda bıraktığı işçilere, emekçilere “vazgeçilmezler” diyor. Ancak kendi varlığını sürdürebilmek için milyonlarca işçiden, emekçiden sağlığından, canından vazgeçmesini istiyor.
Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz!
Bizler;  bu ülkenin emekçileri olarak "vazgeçilemezler" ordusunun bir parçasıyız.       

Bizler; adaletin, demokrasinin, barışın, sendikal hakların yok sayıldığı, emeğin hak arama yollarının kapatıldığı bir ülkenin emekçileriyiz.
Yıllardır emeğimizle, alın terimizle insanca çalışma, insanca yaşama mücadelesi veriyoruz.
Bugün, salgının günde ortalama 200 insanımızı aramızdan kopardığı koşullarda sömürü çarkları tüm emekçiler gibi bizim için de daha acımasız dönüyor.
Krizle birleşen pandemide sorunlarımız katlanarak artıyor
Evrensel normlara uygun grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu pazarlık hakkımız yok sayılıyor. Emeğin saflarında Truva atı görevini yerine getirenlerle yapılan, hiçbir sorunumuzu çözmeyen, mutabakatlarla yetinmemiz isteniyor.

TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarına endekslenen artışlar sonucunda her yıl açlık sınırına biraz daha fazla yaklaşan maaşlarla yetinmemiz isteniyor.
Ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü,
Haklarımızın, özgürlüklerimizin kaldırıldığı
Her seferinde bizim değil, patronların yüzünü güldüren
Bu bozuk düzen, bizim düzenimiz değil.
ARTIK YETER
Bizi dokuz altı yolarında gülmesi bile yasaklanan bir güruha dönüştürmek,

Geleceğe, yarına ilişkin umutlarımızı dipsiz kuyularda merdivensiz bırakmak isteyen
Bu düzene ARTIK YETER diyoruz.
Madem biz durduğumuzda ekonomi duruyor.
Madem biz olmadan hayat duruyor.
O zaman emeğimizi çarkları arasında ezip bizi yok sayan bu bozuk düzene
ARTIK YETER diyoruz.
                                                                                                                                                                                                                                         
BİZ MELTEMİ EMEKTEN ESEN,
SOLUĞU EMEKTE OLAN
YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYORUZ!

    • Emeğin sömürülmediği,
    • Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işi­nin olduğu,
    • Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı,
    • Kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inan­cından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği,
    • Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı,
    • Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu,
    • Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yol­larının önünün açıldığı, grevlerin yasaklan­madığı,
    • Düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin, itiraz etmenin cezalandırılmadığı,
    • Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu
    • Gündüzlerinde İşsiz Kalınmayan, Gecele­rinde Aç Yatılmayan

BİR DÜNYA VE ÜLKE İSTİYORUZ!
Bu bir hayal değil.
Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir dünya ve ülke hayal değil. Sömürü, yoksulluk ve baskı düzenine karşı omuza omuza verdiğimizde istediğimiz dünya elimizle değecek kadar yakın
                                                                
Böylesi yaşanılır bir dünya umudu ile tüm emekçilerin 1 Mayısını kutluyorum.

Yaşasın 1 mayıs
Biji 1 GULAN

                              

                                                                         BATMAN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU

                                                                    KESK      PETROL İŞ      DİSK       TTB    TMMOB    İHD