• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

"1 Mayıs'ta alanlarda olalım!" çağrısı...

Bayer İlaç işçileri işyeri sorunlarını ve 1Mayıs'a katılımı değerlendirdi

Toplantıda, sendikal hareketin gündemini oluşturan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı, Ulusal İstihdam Stratejisi, Kıdem Tazminatı ve 1 Mayıs 2012'ye katılım görüşüldü.

03.04.2012

İstanbul 1 Nolu şubemizde örgütlü Bayer İlaç Fabrikası işçileri 31 Mart Cumartesi günü sendikamız genel merkezi konferans salonunda toplantı yaptılar.  Şube Başkanımız Reşat Tüysüz, Şube Başkan Yardımcısı Nihat Can ve sendikamız Avukatı Yalçın Aksakal'ın da katıldığı toplantıda işyerinde yaşanan sorunlar ve 1 Mayıs'a katılım konuşulup değerlendirildi. Toplantıda, sendikal hareketin gündemini oluşturan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı, Ulusal İstihdam Stratejisi, Kıdem Tazminatı ve 1 Mayıs 2012'ye katılım görüşüldü. Petrol-İş üyesi Bayer İlaç işçileri işçi konfederasyonlarının, işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı birlikte hareket ederek, emekçilerin haklarının gasp edilmesine karşı bütünlük içinde mücadele etmeleri gerektiği çağrısında bulundular.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Reşat Tüysüz de toplantıda yaptığı konuşmada, işyerlerinden 1 Mayıs'a mutlaka yoğun katılımın sağlanması gerektiğini belirterek “Bu konuda üyelerimizden duyarlılık bekliyorum” dedi.

Sendikal Güç Birliği Platformu'nun oluşum sürecini ve hedeflerini de anlatan Tüysüz, son dönemlerde işyerlerinde, sendikal harekette ortaya çıkan direnişlerin, eylemlerin mutlaka desteklenmesi ve emekçiler arasındaki dayanışmanın tekrar kurulması gerektiğini bildirdi. Sendikal Güç Birliği Platformu'nun işçi haklarının gasp edilmesine göz yummayacağını ve mücadele edeceğini, bu anlamda Türk-İş ve diğer konfederasyonlara da mücadele çağrısı yaptığını söyledi. Tüysüz, emekten yana her platformun yanında olacaklarını ve platformların işçi sınıfı mücadelesinden yana politikalarını destekleyeceklerini söyledi.