• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BES yöneticileri AİHM'de kazandı

2004 yılında Maliye Binası'na 1 Mayıs afişi astıkları için görüntü kirliliği yarattıkları gerekçesiyle uyarı cezası verilen ve ek ödemeleri kesilen dört Büro Emekçileri Sendikaları (BES) yöneticisi AİHM'e açtıkları davayı kazandı.

25.10.2011

Büro Emekçileri Sendikaları'nın 1 Mayıs afişlerini astıkları için ceza alan dört sendikacı, AİHM'e taşıdıkları davayı kazandı.

2004 yılında Maliye Binası'na 1 Mayıs afişi astıkları için görüntü kirliliği yarattıkları gerekçesiyle uyarı cezası verilen ve ek ödemeleri kesilen dört Büro Emekçileri Sendikaları (BES) yöneticisi AİHM'e açtıkları davayı kazandı.

AİHM'in 27 Eylül'de verdiği karar, geçen hafta BES Genel Merkezi'ne gönderildi.

Kararda, Türkiye'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11 ve 14. maddelerini ihlal ettiği belirtildi. Türkiye'nin maddi zararı karşılamak için Hasan Turanlı'ya 143 Avro, Akın Şişman'a 110 Avro, Sedat Altun'a 110 Avro ve Necmettin Araz'a 119 Avro; manevi zararı karşılamak için tüm başvuruculara 1000'er Avro ödemesine karar verildi.

İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. Maddesi'nin başlığı "
Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü" ve 13. Madde'nin ki ise "Etkili başvuru".

11. Madde'de "Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, demek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir" deniyor.

Maddenin ikinci altmaddesi ise " Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir" diyor.

13 Madde'de ise "Bu sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir" deniyor. (ÇT/HK)