• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

RETUNSEE 2. Kongresi yapıldı

'Birlikte daha güçlüyüz'

20.03.2011

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı RETUNSEE'nin II. Kongresi 18 Mart 2011-20 Mart 2011 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı. Ağa üye sendikaların büyük bölümünün katıldığı Kongrede ağın 4 yıllık geçmişi değerlendirilerek geleceğe yönelik kararlar alındı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Romanya Kimya ve Petrokimya İşçileri Federasyonu Lazar Edeleanu başkanı Petre Tancau bütün katılımcıları selamladı. Yapılan hoş geldiniz konuşmasından sonra Ağın Başkanı Slovenya Enerji İşçileri Sendikası'ndan Franc Dolar söz aldı.

Franc Dolar RETUNSEE'nin son dört yıl içerisinde Avrupa'da enerji alanında söz söyleyebilecek bir konuma geldiğini belirtti. RETUNSEE'ye üye sendikaların bugüne kadar bulundukları her alanda birbirini desteklediğinin altını çizen Dolar hedeflerimize ulaşabilmek için  bundan sonra da beraber yürümek gerektiğini söyledi.

Nükleer felakete hayır

Daha sonra söz alan ağ başkan yardımcısı ve Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın RETUNSEE'nin varlığını gerekli kılan koşulların devam ettiğini ve bu çerçevede ağın ortak bir mücadele stratejisi oluşturması gerektiğinin altını çizdi. Japonya'da yaşanan nükleer tehlikeye dikkat çeken Öztaşkın bu konuda Kongrede bölgemizdeki nükleer tehlikeye karşı ortak bir tavır gösterilmesi ve karar alınması gerektiğini vurguladı. Japonya gibi ileri teknolojiye sahip bir ülkenin bile nükleer tehlike karşısında çaresiz kaldığını belirten Öztaşkın RETUNSEE'nin Japonya emekçilerine dayanışma mesajı göndermesi gerektiğini söyledi.

RETUNSEE delegelerinden Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen'in katıldığı Kongrede Nimetullah Sözen de bir konuşma yaptı. Konuşmasında RETUNSEE'nin karşılaştığı zorluklara rağmen yoluna devam ettiğini belirten Sözen böyle bir birlikteliğin halkların kardeşliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Mücadele ederek kazanacağız

RETUNSEE Yönetimi adına son konuşmayı ve sekretarya raporunu sunan ağın sekreteri Yunanistan Petrol Sendikası Başkanı Nikos Orfanos karşılaşılan çeşitli zorluklara rağmen RETUNSEE'nin bugüne kadar önemli bir yol kat ettiğinin altını çizdi. Uluslararası kuruluşların ve çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) ülkeleri yönettiğini belirten Orfanos haklarımızı ÇUŞ'lardan isteyerek değil onlara karşı mücadele ederek elde edeceğimizi belirtti.

RETUNSEE'nin kurucuları arasında yer alan Milan Kovaçeviç kongre delegeleri tarafından ağın onursal üyesi seçildi. Sekretarya Raporunun oybirliği ile kabul edildiği Kongre, delegelerin çeşitli konularda önerilerini de içeren konuşmaları ile devam etti.

Daha sonra yapılan seçimler sonucunda ağın yeni yönetimi şöyle oluştu:

Prezidyum:

Başkan                     Petre Tancau - Romanya Kimya ve Petrokimya İşçileri Sendikası LAZAR EDELEANU

Başkan Yardımcısı       Franc Dolar – Slovenya Enerji İşçileri Sendikası SDE

Başkan Yardımcısı       Goran Takiç – Sırbistan Bağımsız Enerji ve Petrokimya İşçileri Sendikası NIS

Genel Sekreter           Nikos Orfanos – Yunanistan Petrol ve Kimya İşçileri Federasyonu POEDXB

Mali Sekreter             Mustafa Öztaşkın – Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ

“Talep ediyoruz, mücadele ediyoruz, kazanıyoruz : Birlikte daha güçlüyüz.” sloganıyla toplanan Kongre ağ içindeki iletişimin daha da güçlendirilmesi, ortak mücadele alanlarının tespit edilerek faaliyete geçilmesi ve bölgedeki sendikal faaliyetlerde birlikte hareket edilmesinin önemi vurgulanarak sonlandırıldı.