• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Brezilya'da 50.000 kişi sendikal haklar için yürüdü

Brezilya'da sendikal merkezlerin ve toplumsal hareketlerin düzenlediği yürüyüşte ücretlerin, istihdamın ve sendikal hakların iyileştirilmesini sağlamak için iç pazarın güçlendirilmesi talep edildi.

12.03.2013

6 Mart günü Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 50.000'den fazla göstericinin katıldığı yürüyüşte, altyapıya ve sosyal hizmetlere daha fazla kamu yatırımı yapılması, iç pazarın güçlendirilmesi, gelirin yeniden dağılımı ve sendikal haklara yönelik neoliberal saldırılara karşı mücadele edilmesi gibi talepler öne çıkarıldı.

Samba okullarının ve Bahia dans topluluklarının da katıldığı yürüyüşte, geçenlerde ölen Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez'e bağlılık ve saygı gösterisi yapıldı. İşçiler, ayrıca, “emek davasının en büyük savunucusu” diye niteledikleri Başkan Chavez onuruna, Venezuela elçiliğinin önünde gece boyunca tutulan nöbete de katıldılar.

Ulusal Kongre binasına varana kadar üç saat süren gösteri yürüyüşü şu sendikal merkezlere üye örgütler tarafından düzenlendi: Central Unica de los Trabajadores (CUT), Força Sindical, Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Unión General de los Trabajadores (UGT), Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST) ve Central General de los Trabajadores de Brasil (CGTB).

Metal, tekstil ve ayakkabı, kimya ve ilaç, petrol, kâğıt ve plastik sektörlerindeki IndustriALL Küresel Sendika üyesi örgütlerin büyük bölümü ya Força Sindical'e ya da CUT'a üye. Her iki sendikal merkez de sendikal hareketin birliğine önem veriyor ve işçi, öğrenci, kadın ve erkek 50.000 göstericinin katıldığı yürüyüşün arkasındaki itici güç de bu oldu.

• Sendikaların talepleri şunlardı:
• Ücreti düşürmeksizin 40 saatlik iş haftası
• Emekli maaşlarında kısıntıya son verilmesi
• Kadınlar ile erkeklere eşit fırsat tanınması
• Emeklilerin desteklenmesi
• Gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 10'unun eğitime ayrılması
• Ulusal bütçenin yüzde 10'unun sağlığa ayrılması
• Gelir vergisi oranlarında değişiklik yapılması
• 158 nolu ILO sözleşmesinin onaylanması
• 151 nolu ILO sözleşmesinin düzenlenmesi
•Kamu yatırımlarının artırılması

Kaynak: D›ş İlişkiler