• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bu ülke elimizin altından kayıyor mu?

13 Şubat 2007Bu ülke elimizin altından kayıyor mu?Dün tüm yer üstü kaynakları, sanayi kuruluşları, fabrikalar, limanlar, topraklar ve kamuya ait ne varsa satıldı. Bütün bunların satışı halkın tepkisini çekmemek için “devletin sırtında kamburdur” denilerek yapıldı. Tüm karlı kuruluşlarımız, devletin bütçesine para pompalayan kaynaklarımız satılırken refaha ulaşacağını sanan halkımız yanıldı. O kaynaklardan gelen paralar dolaylı yoldan yapılan zamlarla halkımızın sırtından çıkarılmıştır. İşsizlik arttı, iç borç, dış borç arttı, insanların alım gücü düştü.
01.02.2007

13 Şubat 2007Bu ülke elimizin altından kayıyor mu?Dün tüm yer üstü kaynakları, sanayi kuruluşları, fabrikalar, limanlar, topraklar ve kamuya ait ne varsa satıldı. Bütün bunların satışı halkın tepkisini çekmemek için “devletin sırtında kamburdur” denilerek yapıldı. Tüm karlı kuruluşlarımız, devletin bütçesine para pompalayan kaynaklarımız satılırken refaha ulaşacağını sanan halkımız yanıldı. O kaynaklardan gelen paralar dolaylı yoldan yapılan zamlarla halkımızın sırtından çıkarılmıştır. İşsizlik arttı, iç borç, dış borç arttı, insanların alım gücü düştü. Halkın alım gücünün düşmesi sonucu enflasyonun düşmesiyle hükümet övünüyor. Fert başına milli gelir arttı deniliyor. Hangi vatandaşımızın geliri ikiye katlandı? Kim refahı yakaladı? İşsizliğin arttığı, iç ve dış borçların arttığı, kapkaç, terör, fuhuşun arttığı, insanların sokağa çıkmaya korkmaya başladığı bir dönemde hangi refahtan bahsediliyor?Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ülkemizi tapusu niteliğini taşıyan yeraltı kaynaklarımızı petrol yasası adı altında satıyorlar. Yer üstü kaynakları nasıl satıldıysa, yeraltı kaynaklarına da aynı yolu açıyorlar. Yeraltı kaynaklarındaki memleket çıkarları göz ardı edilerek ülkeye ayrılacak pay ve üreten firmaların ülkeye vereceği paylar düşürülüyor. Sınırsız sayabileceğimiz zaman ve alan sağlayarak, milli kuruluşumuz TPAO’nun yetkileri kaldırılarak, arama sınırları kaldırılarak, bölge sayısı kaldırılarak, devletin payı düşürülerek yabancı petrol şirketlerine büyük imtiyazlar tanınıyor. Yabancı petrol şirketlerine ülkemizde sınırsız bir şekilde faaliyette bulunma hakkı verilmektedir.“Adı Yabancı Kendisi Yerli Olan Yeni Petrol Kanunu”na tepkisini ortaya koyan ve bu konuda hazırladığı PETROL RAPORU’ nu kamuoyuna sunan sendikamız şimdi de “BOTAŞ RAPORU” nu açıklıyor. Boru hatlarıyla ham petrol ve doğal gaz taşımacılığı ile doğal gaz alım-satım faaliyetlerini yürüten BOTAŞ, son dönemlerde daha çok gaz ithalatı ve mali yapısındaki sorunlarla, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle kamuoyunun gündemine gelmektedir. Toplumsal yarar ve ülkemizin geleceği açısından BOTAŞ’ın işlevlerinin öneminin bilincinde olan, bu kurumda örgütlü Petrol-İş Sendikası, son derece stratejik nitelikte olan bu hizmetleri üstlenen kurumun işlevlerinin önemini, uygulamalardaki aksaklıkları, yaşanan sorunları tüm boyutlarıyla inceleyen BOTAŞ RAPORU’nu hazırlamıştır. Sendikamız BOTAŞ RAPORU’ nu kamuoyuna sunarak toplumsal görevini yerine getirmeyi amaçlarken, raporda yer alan önerilerin de takipçisi olacak ve bunların gerçekleşmesi için gerekli mücadeleyi verecektir. Rapor, Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ve Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın’ ın katılımıyla yapılacak basın toplantısında kamuoyuna açıklanacaktır. Toplantı, 13 Şubat 2007 Salı saat 10.30 da Türk-İş Genel Merkezin de yapılacaktır. Bütün bu olaylar gelişirken ve yaşanırken unutulmasın ki tüm olumsuz yansımalarının faturasını halkımıza ödettireceklerdir. Bu hazırlanan faturaları ödememek için, yer üstü kaynaklarının satışında büyük mücadele veren Petrol-İş Sendikası’nın gösterdiği duyarlılığı ve mücadeleyi yine yer altı kaynaklarının satışına gösterdiği tepkiyi artık halkımızın, siyasi partilerin, sendikaların ve tüm sivil toplum örgütlerinin göstermesini istiyoruz.Bizim gideceğimiz başka ülke yok, her şey, tüm güzellikler bu ülke için yani Türkiye’ miz için. Tüm kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Petrol-İş SendikasıGebze Şube BaşkanıBaşkan Süleyman Akyüz