• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bulgaristan Maden İşçileri Federasyonu Heyeti Petrol-İş'te

Bulgaristan Bağımsız Maden İşçileri Sendikaları Federasyonu'ndan 45 kişilik bir heyet 18 Mayıs günü genel merkezimizi ziyaret etti. 

18.05.2010

Bulgaristan Bağımsız Maden İşçileri Sendikaları Federasyonu'ndan 45 kişilik bir heyet 18 Mayıs günü genel merkezimizi ziyaret etti.

Federasyon Genel Başkanı Penço Tokmakçiyev'in de içinde yer aldığı heyet sendikanın değişik kademelerdeki yöneticilerinden oluşuyordu. Sendikamızın Genel Sekreteri Mustafa Çavdar ve Genel Yönetim Sekreteri Mehmet Güray ile Penço Tokmakçiyev başkanlığındaki Bulgaristan Bağımsız Maden İşçileri Federasyonu heyeti arasındaki görüşmede karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi yapıldı.

Sendikamız adına Mustafa Çavdar ve Mehmet Güray ülkemizdeki koşullar, sendikal hareket ve Petrol-İş konusunda bilgi verdiler. Penço Tokmakçiyev ise yaptığı konuşmada Bulgaristan'da özel sektörde örgütlenmenin hayli zor olduğunu söyledi. Federasyonun kriz döneminde “anti-kriz bir program” hazırlayıp hükümete sunduğunu ve program konusunda toplumun her kesimini bilgilendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Daha sonra sendikamızın örgütlenme uzmanı da Petrol-İş'in Örgütlenme-Tanıtım Kampanyası'yla ilgili bilgi verdi ve sunum yaptı. Konuk heyet genel merkez binamızı gezdikten sonra sendikamızdan ayrıldı. Bulgaristan Bağımsız Maden İşçileri Federasyonu kömür, metal, cevher, taş, mermer, petrol ve gaz sektöründeki işçileri çatısı altında birleştiriyor. Bu sektörlerde toplam 30-35 bin civarında işçi çalışıyor.

Federasyon 390.000 üyeli Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu'na bağlı. 30 sendikayı çatısı altında toplayan federasyonun toplam 10.500 üyesi var. Yani sektördeki toplam işçilerin üçte biri federasyonda örgütlü. Bulgaristan'da Podkrepa Emek Konfederasyonu adlı, 150.000 üyeli ikinci bir sendikal merkez daha var.