• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

INDUSTRIALL'UN ÇAĞRISI

Çalışma değişiyor

Küresel sermaye istihdam yöntemlerinde köklü bir değişimi dayatıyor. Güvenceli işler giderek azalırken, onun yerini taşeron işçiliği ve geçici çalışma alıyor.

11.09.2012

Küresel sermaye istihdam yöntemlerinde köklü bir değişimi dayatıyor. Güvenceli işler giderek azalırken, onun yerini taşeron işçiliği ve geçici çalışma alıyor. Gençler için güvencesiz işlerden başka seçenek yok. Güvencesiz işlerde çalışan işçilerin sendikalaşma ya da toplu sözleşme hakları çok sınırlı. Şirketler güvencesiz çalışmayla ücret ve çalışma koşullarını daha da aşağı çekiyor, kötüleştiriyor. Amaç işçilik maliyetlerini düşürmek ve istihdamın bütün risklerini işçilerin omuzlarına yıkmak.

Sendikalar buna mücadeleyle karşılık veriyor

Sendikalar bu uygulamaya güvencesiz işçileri örgütleyerek, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran yasalara karşı mücadele ederek ve insana yakışır ücret ve çalışma koşulları içeren güvenceli istihdam için harekete geçerek direniyor.

Bu kazanılması gereken bir mücadeledir.

İnsana Yakışır Çalışma Günü olan 7 Ekim'de,
GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA SON VERMEK İÇİN
IndustriALL Küresel Sendika'nın kampanyasına katılın.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi