• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

HABER

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN TEMEL RAKAMLAR

2017 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk, Aile, Asgari Ücret, AGİ, Sigorta Taban-Tavan, Gelir Vergisi Oranları Belirlendi.

05.01.2017

03.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesiyle belirlenen rakamlara göre;

01.01.2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,096058),  taban aylığı katsayısı ise (1,503595) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 
01.01.2017 – 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ ;

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ;
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,096058 katsayı             =      912,551
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,096058  X % 215          =   1.961,985
1000 tab.ay.göst. X 1,503595 tab.ay katsayı  X % 100    =   1.503,595
500 kıd.göst. X  0,096058  X % 100                                 =        48,029
                                                                    TOPLAM       =  4.426,16 TL

ÇOCUK ZAMMI :
01.01.2017 - 30.06.2017  tarihleri arasında;
250 göst. X  0,096058  (katsayı)  =   24,01 TL 
*( Bilindiği üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/01/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.)

AİLE ZAMMI :
01.01.2017 - 30.06.2017   tarihleri arasında;
2134 göst.  x  0,096058 (katsayı)  = 204,99 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SİGORTA MUAFİYETİ (01.01.2017 – 31.12.2017)

Günlük Yemek Muafiyeti: 3,56 TL - Aylık Aile Muafiyeti  : 177,75 TL 
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı)       : 35,55 TL

1 OCAK 2017 - 31 ARALIK  2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK SİGORTA TABAN - TAVAN RAKAMLARI ;
Sigorta Tavanı : Aylık 13.331,40 TL,  Günlük  444,38 TL
Sigorta Tabanı : Aylık  1.777,50 TL,   Günlük   59,25 TL         

1 OCAK 2017 - 31 ARALIK  2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

Aylık 1.777,50 TL  Brüt, 1.404,06 TL Net ***  
***Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak; 133,31TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET    1777,5
SGK PRİMİ% 14    248,85
İŞSİZLİK SİG FONU% 1   17,78
GELİR VERGİSİ% 15 (*)   93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ   133,31
DAMGA VERGİSİ% 0,759   13,49
KESİNTİLER TOPLAMI   373,44
NET ASGARİ ÜCRET (** )  1.404.06

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET    1777,5
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU%2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET  2.088.56

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


(**) Net ele geçen asgari ücrete (133.31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2017 yılı için aylık brüt 1.777,50 TL olarak alınmıştır.)

Ücretlinin Medeni Durumu                                       AGİ  /aylık tutar
Bekar     ..................................................................... 133,31 TL
Evli, Eşin Geliri Olan  ..............................................  133,31 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk.............................. 153,31 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk............................... 173,31 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk.............................. 199,97 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört  Çocuk........................... 213,30 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş  Çocuk/Fazlası................. 226,63 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan......................................... 159,98TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk....................... 179,97 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki  Çocuk....................... 199,97 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk/Fazlası............ 226,63 TL

2017 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
ESAS ALINACAK TARİFE (GVK Tebliğ 296);

13.000.- TL’ye kadar .............................................................................................................% 15
30.000.- TL’ nin  13.000.- TL’si için, 1.950.- TL,   fazlası...................................................% 20
70.000.- TL’ nin  30.000 TL’si için, 5.350.- TL,
(Ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası................................% 27
70.000.- TL’ den fazlasının 70.000.-TL’ si için, 16.150.-TL,
(Ücret gelirlerinde 110.000.- TL'den fazlasının 110.000.- TL'si için 26.950.- TL), fazlası.... % 35  
nispetinde vergilendirilir.

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI:  Binde 7,59

2017 YILINDA UYGULANACAK ENGELLİLİKİNDİRİMİ TUTARLARI(GVK Tebliğ 296);
Birinci derece engelliler için 900.-TL,
İkinci derece engelliler için 470.-TL,
Üçüncü derece engelliler için 210.-TL olarak  tespit edilmiştir.