• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN TEMEL RAKAMLAR

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk, Aile, Asgari Ücret, AGİ, Sigorta Taban-Tavan, Gelir Vergisi Oranları Belirlendi.

08.01.2020

 

06.01.2020 tarih ve 27998389.010.06.02-13659 sayılı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgesiyle belirlenen rakamlara göre;

01.01.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,146061),  taban aylığı katsayısı ise (2,28624) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 
01.01.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında geçerli ;

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ;

( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,146061 katsayı             =   1.387,579
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,146061 X % 215     =   2.983,296
1000 tab.ay.göst. X 2,28624 tab.ay katsayı  X % 100    =   2.286,240
500 kıd.göst. X 0,146061 X % 100                             =        73,030
       TOPLAM      =  6.730,15 TL

ÇOCUK ZAMMI :

6 yaş üstü: 250 göst. X  0,146061 (katsayı)              = 36,52 TL 
0-6 yaş arası: 250 göst. X  0,146061 (katsayı) X 2  = 73,03 TL 
*( Bilindiği üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/01/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.)

AİLE ZAMMI :

2273 göst.  x  0,146061 (katsayı)        =332,00 TL olmuştur.

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SİGORTA MUAFİYETİ (01.01.2020– 31.12.2020)
Günlük Yemek Muafiyeti: 5,89 TL
Aylık Aile Muafiyeti  : 294,30 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 çocuğa kadar çocuk başı)       : 58,86 TL

1 OCAK 2020 - 31 ARALIK  2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK SİGORTA TABAN - TAVAN RAKAMLARI ;
Sigorta Tavanı : Aylık 22.072,50 TL,  Günlük 735,75 TL
Sigorta Tabanı : Aylık  2.943,00 TL,   Günlük   98,10 TL         

 

1 OCAK 2020 - 31 ARALIK  2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

Aylık 2.943.- TL  Brüt,  2.324,70 TL Net *  
*Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak; 220,73 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI      (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET
2.943,00
 
SGK PRİMİ% 14
412,02
 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1
29,43
 
GELİR VERGİSİ% 15 (*)
154,51
 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
220,73
 
DAMGA VERGİSİ% 0,759
22,34
 
KESİNTİLER TOPLAMI
618,30
 
NET ASGARİ ÜCRET (**)
2.324,70

İŞVERENE MALİYETİ    (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET
2.943,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)
456,17
 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2
58,86
 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
3.458,03

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 220,73 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

 

2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

Ücretlinin Medeni Durumu           AGİ  /aylık tutar

Bekar     ..................................................................... 220,73 TL
Evli, Eşi Çalışan  .......................................................  220,73 TL
Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuklu.................................... 253,83 TL
Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuklu.....................................286,94 TL
Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuklu.................................... 331,09 TL
Evli, Eşi Çalışan, Dört  Çocuklu................................ 353,16 TL
Evli, Eşi Çalışan Beş  Çocuklu/Fazlası....................... 375,23 TL
Evli, Çalışmayan......................................................... 264,87 TL
Evli, Çalışmayan, Bir Çocuklu................................... 297,98 TL
Evli, Çalışmayan, İki  Çocuklu................................... 331,09 TL
Evli, Çalışmayan, Üç Çocuklu/Fazlası.......................375,23 TL

2020 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
ESAS ALINACAK TARİFE (GVK TEB.);
22.000 TL’ye kadar
%15
49.000.-TL’ nin  22.000.- TL’si için, 3.300.- TL,   fazlası
%20

120.000.- TL’ nin  49.000.-TL’si için, 8.700.- TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin
49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası

%27

600.000.- TL’ nin  120.000.-TL’si için, 27.870.- TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin
180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası

%35
600.000 TL’den fazlasının 600.000.-TL’ si için, 195.870.-TL, (ücret gelirlerinde 600.000.-TL'den fazlasının 600.000.- TL'si için 191.070.- TL), fazlası
%40

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI:  Binde 7,59

2020 YILINDA UYGULANACAK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI(GVK Tebliğ 310);
Birinci derece engelliler için 1.400.-TL,
İkinci derece engelliler için 790.-TL,
Üçüncü derece engelliler için 350.-TL olarak  tespit edilmiştir.

 

 

GENEL BAŞKANIMIZIN 70.YIL MESAJI

Yıllar içerisinde emek mücadelesinin en köklü ve en güçlü sendikalarından biri haline gelen Petrol-İş, 70 yaşını kutluyor... Genel Başkanımız Süleyman Akyüz sendikamızın 70. kuruluş yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Genel Başkanımızın mesajına aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. [video:https://youtu.be/7kQu_PWOraA] ...
devamı