• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurulması Yerinde Bir Karardır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma yaşamındaki sorunların ortadan kaldırılması ile sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması noktasında sendikalarla istişare halinde gerekli adımları atacağına inanıyoruz.

22.04.2021

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 73 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlığa ayrılmıştır.

Hatırlanacağı gibi, 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarında düzenleme yapılmış, iki bakanlık 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' adı altında birleştirilmişti.

Bu karara o dönem, işçi ve memur konfederasyonları ile sendikalar karşı çıkarak, düzenlemenin çalışma hayatındaki sorunların çözümüne katkı koymayacağı gibi yeni sorunlara yol açacağı uyarısında bulunulmuştu.

Aradan geçen zamanda, bu tespit ve eleştirilerin doğruluğu teyit edilmiştir. Yeni kurulan bakanlığın çalışma konuları arttığı ve çeşitlendiği için her bir alanda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanılmıştır.

Bugün, ülkemizde on milyonlarca çalışan ve emekli yaşadıkları pek çok soruna çözüm beklemektedir. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında, başta sendikal haklar başlığında olmak üzere uygulamada görülen sorunların giderilmesi için, görev tanımı bu alana odaklanmış bir bakanlığın yeniden tesis edilmesi yerinde bir karar olmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma yaşamındaki sorunların ortadan kaldırılması ile sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması noktasında sendikalarla istişare halinde gerekli adımları atacağına inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz