• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

COP21 ve Paris Anlaşması: Bitiş Çizgisi Değil, Çıkış Noktası

15.12.2015

Paris Kararı ve Anlaşması'nın nihai biçimi, COP21'in bitiminde 12 Aralık Cumartesi günü yayımlandı. Varılan sonuç birçok yönden yetersiz ve eksik, ama belki de şu anda politik olarak elde edilebilecek en iyi sonuç ve gezegenimiz için bir dönüm noktası olabilir.

IndustriALL Küresel Sendika'nın maden, enerji ve imalat sektörlerindeki 50 milyon üyesi, iklim değişikliğinin kontrolü için gerekli önlemlerden ilk ve en çok etkilenecekler arasında yer alıyor. Bunun içindir ki IndustriALL tartışmalara etkin bir şekilde katılarak adil bir küresel anlaşmaya varılmasını, anlaşmada güçlü sosyal koruma önlemlerinin, sürdürülebilir sanayi anlayışı çerçevesinde istihdam yaratmaya ve insana yakışır çalışmayı sağlamaya yönelik politikaların ve Adil Geçiş'in yer almasını talep etti.

IndustriALL genel sekreteri Jyrki Raina şöyle diyor:

“Paris Anlaşması bitiş çizgisi değil, bir çıkış noktası olarak görülmelidir. Başarı sağlamak için gereken bütün unsurları içeren kurumsal bir çerçeve getiriyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmemesi şimdi bize bağlı. IndustriALL bu konuda öncülük etmeye hazır olmalıdır.”
“Küresel ortalama sıcaklığı sanayi öncesi düzeylerin en fazla 2 santigrat derece üzeriyle sınırlı tutma ve sıcaklık artışını sanayi öncesi düzeylerin 1,5 santigrat derece üstüyle sınırlama çabalarını sürdürme” konusunda kararlılık var. Ekonominin dönüşümünün yaklaşmakta olduğu kabul ediliyor. Gelişmekte olan ülkeler için gereken mali ve teknik desteğe, zayıf da olsa, göndermeler var.

Sendikal hareketin ana talebi olan Adil Geçiş açık bir ifadeyle metinde yer alıyor. Tarafların “işgücüyle ilgili adil geçişin gereklerini ve ulusal olarak belirlenmiş gelişme önceliklerine uygun olarak insana yakışır çalışmanın ve nitelikli istihdamın yaratılmasını” dikkate alması öngörülüyor. Adil geçişin vurgulandığı hüküm, aslında tercih edeceğimiz esas metinde değil, Anlaşma'nın giriş bölümünde yer alıyor. Ancak bununla imzacı taraflar politik yükümlülük altına giriyor.

Paris Anlaşması'nın bir yandan işçileri korurken, insana yakışır çalışmayı ve nitelikli istihdamı sağlarken ve insan haklarına ve sendikal haklara saygı gösterirken, yeryüzündeki iklim sistemlerine verilen zararı sınırlayıp sınırlamayacağı konusuna gelince, IndustriALL'un sürdürülebilirlikten sorumlu direktörü Brian Kohler şöyle diyor:
“Her zaman olduğu gibi, bunun gerçekleşmesi sendikal harekete bağlı. Başka hiç kimse bunu bizim için yapmayacak. Biz hazırız.”