• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Davos 2014: Sendikalar istihdam ve insana yakışır ücret talep ediyor

Emeğiyle geçinenler ve aileleri liderlerin geliştirdiği politikalarda istihdama yatırıma, geçinmeyi sağlayacak asgari ücrete ve sosyal korumaya yönelik acil bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyuyor.

Dış İlişkiler
23.01.2014

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) 13 ülkeyi kapsayan Küresel Anket'ine göre, insanların yüzde 87'si ücretlerinin pahalılığın gerisinde kaldığını ya da değişmediğini söylüyor. Ankete cevap veren her 8 kişiden biri, geçinmekte zorlandıklarını ve artık temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söylüyor. ITUC'a göre, mali tahminler -yaklaşık 200 milyon işsizin olduğu- küresel ekonomide toparlanma değil durgunluk olduğunu gösteriyor.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow bu konuda şu uyarıyı yapıyor: “Durgun bir küresel ekonomide, istihdamı ve talebi canlandıracak olan yatırımdır. Tek başına büyümenin istihdam yaratacağını varsayamayız. Ücretler artmazsa, küresel ekonomi ihracata yönelik büyümeye dayanarak canlanamaz. Özellikle işçi ailelerinden gelecek talebin artması gerekiyor.”

Geçen yıl liderler ile sıradan yurttaşlar arasındaki eşitsizliğin arttığı ve uçurumun derinleştiği gözlendi. ITUC Küresel Anketi'ne 13 ülkede katılanlardan sadece yüzde 13'ü hükümetlerin halkın çıkarlarını gözettiği kanısında. Yüzde 28 ise umudunu kesmiş ya da daha kötüsü, kayıtsız durumda ve hükümetlerin ne halkın ne de iş çevrelerinin çıkarlarını gözettiği kanısında.

IndustriALL K üresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina araştırma raporunun bulgularını şöyle yorumluyor:

“Eşitsizlik ekonomik canlanmanın önünde muazzam bir engel ve sefalet ücretleri işçiler üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Dünyada çok sayıda ülkede ve sektörde işçiler geçinebilecekleri ücreti almıyorlar. Bu herkesin malumu, şimdi  hükümetlerin ve işverenlerin sorumluluklarını üstlenmesi gerekiyor.”

Sendika yönetimlerinin hazırladığı, yatırıma ve istihdama, ücretlere ve sosyal korumaya yönelik Davos 2014 planı şu hedefleri içeriyor:

•  Uzun vadeli üretim potansiyelini iyileştirmek ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçmek için altyapıya yatırımlar yapmak; 

• Eşitsizliği azaltarak, toplu pazarlığı güçlendirerek ve asgari ücreti yukarı çekerek düşük ve orta gelirli ailelerin satın alma gücünü artırmak; 

• Beceri düzeylerini artırmak ve genç işsizliğini azaltmak için aktif işgücü piyasası politikalarına yatırım yapmak;

• Yükselen ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kayıtdışılığı azaltmak ve insana yakışır çalışma koşulları yaratmak.