• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Davos'ta işçilerden neden söz edilmiyor?

Hükümet ve iş dünyasının liderleri Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a akın etmeye hazırlanırken, konusu “yeni küresel koşullar” olarak belirlenen bu yılın gündeminde işçiler göz ardı ediliyor.

15.01.2015

“Küresel refah işçilere bağlı, ama işçiler kendilerini güçsüz hissediyor.” Davos'ta Forum toplantılarına katılacak olan IndustriALL genel sekreteri Jyrki Raina böyle diyor.

Yeni küresel koşullarda, işçiler devlet yapılarından ve şirketlerden giderek yüz çeviriyor.  Şirket kârları ve tepe yöneticilerinin maaşları tavan yaparken ücretler düşüyor. Bu ise şirketlere ve devletin şirketleri kontrol yeteneğine güvenin daha da azalmasına yol açıyor.

Raina sözlerine şöyle devam etti: “Yüz milyonlarca insan yoksulluk ücretine talim ediyor, huzursuzluk ve acı çekiyor. Bu ise şirketler için hiç de iyi değil.” 

Bütün dünyada 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL, gelir eşitsizliğini azaltmak, ekonomik büyümeyi artırmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla, bütün işçilere geçim ücreti sağlanması için mücadele ediyor. 

Bir avuç çokuluslu şirket, birçok gelişmekte olan ülkede ücret düzeylerinin sürdürülemez olduğunu kabul ediyor. Bunun içindir ki IndustriALL, tedarik zincirlerindeki hazır giyim işçilerine geçim ücretinin ödenmesi için, H&M ve Inditex gibi küresel markalarla birlikte çalışma yürütüyor.

Dünyanın her yerinde, istikrarlı istihdamın yerini, düşük ücretli, mesleki gelecekten, iş güvencesinden ve sosyal haklardan yoksun geçici işler alıyor. Özellikle gençlerin insana yakışır ve güvenceli iş bulabilmesi eskisinden çok daha zor. 

Raina, “Ekonomiyi yoksulluk ücretleri ve güvencesiz işler üzerine kuramazsınız” dedi ve ekledi: “Katılımcı ve sürdürülebilir küresel gelişme, iş çevreleriyle işçiler arasında yapıcı bir ilişki kurulmasına bağlı. Sendikalar sanayinin semeresinin adil dağılımını sağlamak için elzem ve iş çevreleri sendikaları toplumsal taraf olarak görmeli.”

IndustriALL bu dengeyi sağlamak için çalışıyor. Çokuluslu şirketlerin işletmelerinde ve tedarik zincirlerinde işçilerin çıkarlarını korumak için 43 çokuluslu şirketle küresel çerçeve sözleşme imzaladık. Bu 43 şirket arasında, Dünya Ekonomik Forumu'na katılan GDF Suez, Siemens, Volkswagen ve Statoil gibi sanayi devleri de var.

Raina mesajında şunu vurguladı: “İklim değişikliği tehdidi altındaki bir dünyada, işçiler ve toplumun en yoksul kesimleri her tür tehlikeye açık. IndustriALL Küresel Sendika, devlet ve iş dünyasının liderlerini, çok geç olmadan, küresel ısınmayı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyor.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika