• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Demir ağlar özel sektöre

Hükümet, kamunun malı demiryollarını özel işletmelere açacak yasa tasarısını Meclis'e sundu. Tasarıya göre demiryolu ağları devletin malı olarak kalmaya devam edecek, TCDD'nin işlevi ise sadece ulusal altyapı üzerindeki demiryolu trafiğini yönetmekle sınırlı olacak.

12.03.2013

'Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı' yasalaşırsa, TCDD altyapı ve tren işletmeleri olarak iki yapıya ayrılacak. Kurumun demiryolu altyapı işletmecisi olarak görevi TCDD adı altında devam edecek. Tren işletmesi ile ilgili birimler ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık AŞ) adı altında toplanacak.

BAKANLIK YETKİ VERECEK
Kamu tüzel kişileri ve şirketler, kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa etmek, bu altyapı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olmak, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde demiryolu tren işletmecisi olmak üzere bakanlıkça yetkilendirilebilecek.

KAMULAŞTIRIP VERECEKLER
İltisak (bağlantı) hattı yapımı talep edilmesi halinde, yapılacak iltisak hattının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli talep edenden tahsil edilerek TCDD tarafından kamulaştırılacak ve 49 yılı geçmemek üzere talep edenin lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilecek. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerinde inşa edilen bütün varlıklar başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD'nin mülkiyetine geçmiş sayılacak.

Şirketlerin, demiryolu altyapısı inşa etmek istemeleri halinde, yapacakları demiryolu altyapısının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli ilgili şirketten tahsil edilerek bakanlık tarafından kamulaştırılacak ve belirtilen amaçla ilgili şirket lehine 49 yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilecek.

EMEKLİLİĞE TEŞVİK
Tasarıda TCDD'de çalışanlara emekli olmaları halinde fazla emekli ikramiyesi ödemesi yapılması düzenlemesi de yer aldı. Buna göre, tasarı yasalaştıktan sonra bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için yüzde 25, yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beş yıldan az kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 40 fazlasıyla ödenecek.

Kaynak: Birgün Gazetesi