• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

DEMO PLASTİK SENDİKALI OLACAK!

Bursa Şubemiz öncülüğünde örgütlendiğimiz Demo Plastik işyerinde, 12 Temmuz Cuma günü geniş katılımlı basın açıklaması yapıldı.

18.07.2019

Bursa Nilüfer Organize Sanayi’de kurulu bulunan Demo Plastik Ürünleri A.Ş.’de çalışan işçiler, çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını genişletmek için sendikalı olmaya karar vererek Bursa Şubemiz öncülüğünde Petrol-İş Sendikasında örgütlendiler.

28 Mayıs 2019 tarihinde de 167 üyemiz ile çoğunluğu sağlayıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sendikamız tarafından yetki tespiti başvurusu yapıldı ve 19 Haziran 2019 tarihinde ise yetki tespiti Sendikamız lehine olumlu sonuçlandı.

Ancak, Demo Plastik Ürünleri San. Tic. A.Ş. de işverenin yetkiye itiraz etmesi ve örgütlenme sürecinde öncülük eden üyelerimizi ücretli izine çıkarması üzerine eylemlere başlandı.  12 Temmuz Cuma günü ise Demo Plastik işyeri önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Türk-İş’e bağlı sendikaların yöneticileri, sendikamız Genel Merkez Yöneticilerinden Genel Sekreterimiz Ahmet Kabaca, Bursa Şube Başkan Yardımcıları Hüseyin Gürkaş, Ersin Birgül(Mali) ile Petrol-İş üyesi Demo Plastik işçileri katıldı. Basın açıklaması eyleminin ilk konuşması Hüseyin Gürkaş tarafından yapıldı. Gürkaş’tan sonra Genel Sekreterimiz Ahmet Kabaca da söz aldı. Kabaca konuşmasında Demo Plastik işverenine yasal boşluklardan yararlanmaya çalışmamasını, işçilerin iradesine saygı göstererek bir an önce toplu sözleşme masasına oturulması gerektiğine dikkat çekti.

Petrol-İş’in Demo Plastik’teki mücadelesi, işverenin olumlu tespite yaptığı itirazı geri çekmesi ve ücretli izine gönderilen üyelerimizin işyerine dönmesine dek artarak devam edecektir.

 

BASIN AÇIKLAMASI...

Demo Plastik Sendikalı Olacak

 

Bursa Nilüfer Organize Sanayi’de kurulu bulunan Demo Plastik Ürünleri A.Ş.’de çalışan işçiler, çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını genişletmek için sendikalı olmaya karar vermişlerdir.

4 Nolu Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç İşkolunda faaliyet gösteren Demo Plastik işyerinde işçilerin bu talebi doğrultusunda örgütlenme çalışmaları başlatılmıştır. Petrol-İş Sendikası Bursa Şubesi olarak 8 Mayıs 2019 tarihinden başlayarak gerekli çalışmaların yapılmasından sonra, örgütlenmede çoğunluk sağlanmıştır.

28 Mayıs 2019 tarihinde 167 üyemiz ile çoğunluğu sağlamış olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki tespiti başvurumuz yapılmıştır. 19 Haziran 2019 tarihinde ise yetki tespiti Sendikamız lehine olumlu sonuçlanmıştır.

Ancak işveren, işçinin en doğal hakkına saygı göstermek yerine, örgütlenme sürecini uzatmak için yetki tespit kararına itiraz etme yolunu seçmiştir. Ayrıca işyerinde sendikalı işçilere çeşitli baskılar gündeme gelmeye başlamıştır.

Yetki tespitinin alınmasından sonra, Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Erhan YAKIŞAN işveren ile iletişime geçmeye çalışmış, Demo Plastik İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa AKIN ile 2 defa telefon ve 1 defa da yüz yüze görüşmüş ancak hiç birinde olumlu bir sonuç alamamıştır. Bunun yanı sıra, Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk YAŞAR da şirketin Genel Müdürü Erkan KORHAN’ı telefon ile aramış kendisini tanıtarak iletişime geçmiştir ancak Erkan KORHAN toplantıda olduğunu müsait olunca dönüş yapacağını belirtmesine rağmen halen bir geri dönüş yapmamıştır.

İşveren tarafının bu tavrı ve yaptığı itiraz, işçinin Anayasal ve yasal hakkı olan sendikalaşmayı istemediğini göstermektedir. Oysa sendikalaşma hakkı, uluslararası hukuk normları, Anayasamız ve ilgili yasalarımızla korunan temel haklardan birisidir.

İşyerlerine sonuna kadar sahip çıkan ve çalışırken koşullarını iyileştirmek için sendikalı olan Demo Plastik işçilerinin sendikalaşma hakkına saygı gösterilmelidir. Bu hakkın kullanımını engellemek doğru değildir.

Petrol-İş Sendikası olarak Demo Plastik işvereninden talebimiz, derhal sendikal haklara saygı göstermeleri, işçilerin en doğal yasal ve anayasal hakkı olan sendika üyeliğine itirazlarını geri çekmeli, işyerinde baskılara son verilmesi ve karşılıklı hassasiyetleri gözeten bir ilişki biçimi geliştirmeleridir.
Gecesini gündüzüne katarak çalışan ve alınteri döken Demo Plastik işçisinin sendikalaşma yönündeki istek ve iradesi er ya da geç sonuca ulaşacak, bu işyerimiz sendikalı olacaktır.
Köklü ve güçlü bir sendika olan Petrol-İş, Demo Plastik’te sendikalaşma sürecinin takipçisi olacak, işçilerin yasal ve anayasal haklarını kullanabilmeleri için gerektiği takdirde her türlü mücadeleyi verecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Bursa Şube Başkanı
Erhan Yakışan

 

 

 

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI YAPMAYIN KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Dünya ve ülkemiz, pandemi nedeniyle olağanüstü koşullardan geçmektedir. Normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, bu sürecin çalışma hayatında işçilere yaptığı olumsuz etkileri henüz ortadan kaldırmamıştır. Aksine normalleşme ile birlikte oluşan ortamda, bazı işverenlerin bu durumu fırsata çevirme niyetlerini ortaya koyduğuna tanık olunmaktadır. İşçilerin bazı kazanılmış haklarının geri alınması girişimlerine pandemi süreci bahane edilmektedir. Hükümetin henüz ayrıntılarını açıklamadığı İst...
devamı