• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Trakya Şube'den uluslararası şirkete Anayasa'ya uyma çağrısı

Doğu'da ve Batı'da birlik ve dayanışma içindeyiz

Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi üyelerinin Tekirdağ’daki petrol ve doğalgaz üretim şirketi Thrace Bas ve Viking’te işten atılmakla tehdit edilmesi üzerine, 7 Aralık Cuma Günü  bir basın açıklaması yaptı.

10.12.2012

İki şirkette çalışan  sendika üyesi  toplam 650 işçinin şirket yönetimi tarafından işten atılmakla tehdit edilmesi üzerine basın açıklaması düzenleyen Petrol-İş Sendikası’nın üyeleri Lüleburgaz’dan otobüslerle fabrika önüne geldiler. Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi Başkanı Turgut Düşova burada çalışanlar adına yaptığı açıklamada; ‘ABD kökenli Transatlantik Grubuna bağlı birçok şirket Türkiye’de özellikle Doğu, Güneydoğu ve Trakya ‘da petrol, doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunuyor. Gruba bağlı şirketlerde yaklaşık 1000’e yakın işçi çalışıyor. İşçiler kar, yağmur, sıcak soğuk demeden, ağır doğa şartlarında arazide uzun ve kuralsız çalışma koşullarında işlerini dört dörtlük yapıyorlar.  Bu şirkette kuralsız çalışma koşulları kural haline getirildi. İşçiler işyerinde kaç saat çalıştığını, ne zaman işe gidip geldiklerini bilmemez durumdalar. Bu uygulamaları kabul etmeyen işçiler hiçbir hak almadan işten çıkarılıyor. Kişiye bağlı keyfi ücret uygulamaları işyerinde çalışanlar arasında ücret dengesini alt üst ediyor ” dedi,

Başka bölgeye tayin tehditi
Ağır çalışma koşullarında gruba ait Thrace Bas  ve Viking şirketinde çalışan işçilerin  Trakya, Silopi, Sivas, Aydın ve Diyarbakır’da Petrol-İş Sendikasına üye olduğunu ve sayılarının 650'ye ulaştığını belirtti.

Bu iki şirketin sendika üyelerine yönelik baskı ve yıldırma süreci başlattığına dikkat çeken Düşova, “Anayasal ve yasal haklarını kullanan işçi arkadaşlarımızın sendikamızdan istifa etmeleri için işveren vekilleri tarafından çeşitli baskılar yapılmakta. Çalışanlar  işten çıkarılmakla tehdit edilmektedir. İşverenin uyguladığı baskılar arasında işçiyi başka bir bölgeye  tayin etme tehditi de yer almaktadır” dedi.

Sendikanın ve çalışanların işverenin Anayasa ve yasa tanımaz tutumuna boyun eğmeyeceklerini belirten Turgut Düşova “ Hem doğuda hem batıda birlik ve dayanışma içinde olacağız. İnanç ve kararlılıkla sendikal mücadelemizi  sürdüreceğiz. İşverene buradan ve Diyarbakır'dan yol yakınken bu uygulamalara son vermesi çağrısı yapıyoruz”  dedi.

Kaynak: Trakya Şubesi