• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜRK-İŞ:

Dört Kişilik Ailenin Yoksulluk Sınırı 4.357 Lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş)'nun hazırladığı Haziran ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.338 lira iken yoksulluk sınırı ise 4.357 lira.

26.06.2015

Türk-İş'in hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, 2015 yılının ilk altı ayı sonunda 105 lira, yaşam maliyetindeki artış ise yılbaşına göre 343 lira oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.357 lira olarak hesaplandı.

Özellikle sebze-meyvedeki ucuzlamanın etkisiyle mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,18 oranında geriledi. son on iki aylık artış ise yüzde 16,56 oldu.

Türk-İş’in verileri temel alındığında 2015 Haziran ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim şöyle:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,86 oranında geriledi.
Yılın ilk altı aylık dönemi sonunda artış oranı yüzde 8,55 oldu.
Gıda enflasyonunda on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 15,51’dir.
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,88 olarak hesaplandı.

Tek kişinin yaşama maliyeti asgari ücretin çok üstünde

Bekar olan bir çalışanın yaşama maliyeti ise 2015 yılı Haziran ayı itibariyle 1.627 lira iken, asgari ücret miktarı ise 949,08 lira.

Türk-İş tarafından hesaplanan bu tutarlar ücret düzeyi olmayıp, haneye girmesi gereken toplam gelir miktarını gösteriyor. Haneye girmesi gereken gelir ile ele geçen gelir arasındaki fark arttıkça geçim koşulları yükünün de artması gözlemleniyor.