• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Drogsan’da Sendikalaşma Mücadelesi

17.04.2023

Drogsan  işçileri çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını genişletmek için Ankara Şubemiz tarafından sürdürülen örgütlenme çalışmaları neticesinde kısa sürede sendikamız saflarına katılmışlardı. Ancak Drogsan İlaç işvereni işçilerin sendikalı olma iradesine saygı göstermeyerek her türlü engeli çıkarmaya çalışmış, sendika düşmanı tavır takınarak, 14 Nisan 2023 tarihinde sendikamıza üye işçileri işten çıkardı. Ankara Şube Başkanımız Ali Haluk Koşar, Fabrika önündeki işçilere hitaben bir konuşma yaptı ve bu işin peşini bırakmayacaklarını, sendikaya üye olmanın bir hak olduğunu, bunu engellemenin suç olduğunu, dolayısıyla işverenin suç işlediğini söyledi. İşvereni yaptığı yanlıştan dönmeye davet etti. Koşar "İşten attığınız işçilerin hiçbir suçları yok! Sendikaya üye olan ve bu yüzden işten atılan işçiler suç işlememiş, yasal haklarını kullanmışlardır. Biz Petrol-İş Sendikası olarak bütün işçilerin haklarını aramaya devam edeceğiz" dedi.