• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dünya Enerji Sendikaları: “Sürdürülebilir, sosyal ve güvenli enerji politikalarına doğru

IndustriALL Küresel Sendika'nın dört yılda bir düzenlediği “Dünya Enerji Konferansı” 10-11 Nisan 2014 tarihlerinde İspanya'nın Madrid kentinde yapıldı. Konferansın sonunda gelecek dört yıl boyunca sektörden sorumlu olacak temsilcilerini belirledi. Sendikal temsilde toplumsal cinsiyete önem veren IndusstriALL bu sektörde de bir kadın bir erkek temsilciyi enerji sektörünün temsilcileri olarak seçti.

Dış İlişkiler Servisi
14.04.2014

Konferansa petrol, doğal gaz, kömür, elektrik, nükleer, rüzgar, güneş enerjisi ve biyo-enerji alanlarında örgütlü onlarca sendikadan 250'ye yakın temsilci katıldı.

IndustriALL Küresel Sendika yönetiminin yanı sıra toplantıya IndustriALL Avrupa, Uluslararası Nakliyat İşçileri Federasyonu ITF temsilcisi ve Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu temsilcisi de katılarak sendikal mücadelenin Uluslararası düzeyde işbirliği ve dayanışma içerisinde sürdürülmesinin zorunlu olduğunu vurguladılar.

Toplantıya sendikamızdan Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, İzmir Şube Başkanımız A. Gani Gündoğdu ve Uluslararası ilişkiler uzmanımız Rıza Köse katıldılar.

Bu dönem yapılan Dünya Enerji Konferansı “Sürdürülebilir, sosyal ve güvenli enerji politikalarına doğru” başlığını taşıyordu. Toplantıda enerji sektöründe sendikaların karşılaştığı sorunlardan sürdürülebilir bir enerji politikasına, düzensiz istihdama karşı mücadeleden küresel sendikal ağlar ve küresel çerçeve sözleşmelere, yürütülen örgütlenme kampanyalarından, işyeri sağlığı ve güvenliği konusuna bir çok konu tartışıldı.

Toplantıda “Düzensiz İstihdama Karşı Mücadele ve Nitelikli İstihdam” başlıklı panelde bir sunum yapan Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın: “Türkiye'de Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2002 yılında 358 bin olan taşeron işçisi sayısı 2011'de 1611 bine ulaşmıştır. Sendikaların tespitlerine göre bu sayının 2014 yılında 3.500 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.  Bu rakam kayıt dışı istihdamı da dikkate alırsak Türkiye'de toplam istihdamın %20'sini oluşturmaktadır. “dedi. Öztaşkın taşerona karşı mücadelenin bu çerçevede sendikaların önünde duran en önemli görevlerden biri olduğunu belirtirken, taşeron işçiliğine neden olan sistem değişmeden taşeronun tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı vurguladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Konferansta sendikal haklar için mücadele eden ABD FirstEnergy işçilerine, sürekli tehdit edilen Iraklı sendikacılara, Endonezya'da Pertamina şirketinin haklarını çiğnediği işçilere, Avustralya'da enerji devi Chevron 'la mücadele eden işçilere ve Meksika'da sürekli hak ihlallerine maruz kalan işçilere destek verilmesi kararı alındı.

Konferansın sonunda IndustriALL Küresel Sendika gelecek dört yıl boyunca sektörden sorumlu olacak temsilcilerini belirledi. Sendikal temsilde toplumsal cinsiyete önem veren IndusstriALL bu sektörde de bir kadın bir erkek temsilciyi enerji sektörünün temsilcileri olarak seçti. IndustriALL Küresel'in Enerji Sektörünün yeni temsilcileri Tayland'dan Apsorn Krissanasmit ve Norveç'ten Leif Sande oldu.

Toplantı sonunda enerji sektöründe IndustriALL 'un önümüzdeki dört yıl boyunca izleyeceği bir eylem planı kabul edildi. Rapor önümüzdeki günlerde web sitemizde yayımlanacak.