• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Açıklaması... Basın Açıklaması...

Dünya Lastik Devi Continental Grup’un Sendika Hazımsızlığı!

Alman lastik devi Continental Gruba bağlı Contitech işyerinde iki üyemiz sendika üyeliği nedeni ile işten atıldı. Böylece, Continental Grub Etik Kuralları'nda açık bir şekilde yer alan “İşçilerin sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkına saygılı olma”  ilkesini Türkiye’deki üretim yerinde ihlal etmiş oldu.

13.03.2015

Petrol-İş Sendikası, Bursa’da Continental grubuna bağlı olarak hava süspansiyonları üreten Contitech fabrikasında örgütlendi.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapmış olduğu toplu sözleşme çoğunluk tespitine 18.02.2015 tarihinde  olumlu yanıt aldı.  Contitech yönetimi, işçilerin tercihine saygı göstermek yerine,  Bakanlık kararına itiraz ederek  toplu sözleşme sürecini yargıya taşıdı.

Bakanlık kararına itirazın ardından, geçmişte de sendika düşmanlığı ile tanınan ve işçilerin sendikalaşma talebine işçi kıyımı yaparak yanıt veren Contitech yöneticileri şimdi bir kez daha kolları sıvadı ve işyerinde  sendikalı işçi avına çıktılar.

12 Mart 2015 tarihinde gece vardiyası bitiminde Emre Kahraman ve takip eden vardiyada da Ercan Gülüm isimli sendika üyeleri  işten atıldı. Ercan Gülüm isimli üyemize,  Pazar fazla mesaiye gelmediği ve öğlen yemeğini beğenmediğini dile getirip şirket imajını işçiler arasında  bozduğu için işten çıkarıldığı sözlü olarak bildirildi.

Sendikal hak evrensel bir haktır, Avrupa işçisi için geçerli olan sendika üyesi olma ve  toplu sözleşme yapma hakkı tüm dünya halklarının işçileri için de, ülkemiz işçileri için de geçerlidir.

Petrol-İş Sendikası yönetimi olarak uyarıyoruz, başlatmış olduğunuz sendikayı bitirme operasyonundan bir an önce vazgeçin, yasalara aykırı bir şekilde işten attığınız üyelerimizi geri alın. İşçilerin toplu sözleşme hakkını engellemek adına yapmış olduğunuz itirazı geri çekin. Aksi halde, sendikamız Continental Grub’un bu çifte standardının  dünyanın dört bir yanında duyulması için elinden geleni yapacak ve Contitech yöneticileri “şirket imajı”nın ne hallere gelebileceğine tanıklık edeceklerdir.

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu