• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Düzce'de tanıtım ve örgütlenme kampanyası

Mayıs ayının sonlarında sendikamız Düzce'de yerel bir tanıtım ve örgütlenme kampanyası başlattı.

17.06.2009

Bir ay süren kampanya malzemeleri arasında şunlar vardı: bilbord ve iç mekân afişleri, pankartlar, broşürler, bildiriler, çıkartmalar, televizyon ve radyo spotları, gazete reklamları, tişörtler ve bir kampanya web sitesi. Ayrıca, sinema sektöründen tanınmış ilerici oyuncular kampanyayla ilgili televizyon filmlerinin yapımına katıldılar. Afişlerin ana teması “Sendikalı ol!” idi. Kampanya malzemelerinde kullanılan ana sloganlar ise şöyleydi: “Sendika gücündür”, “Sendika hakkındır”, “Sendika gelecektir” ve “Sendika dayanışmadır”. Ve tanıtım kampanyası için kentte bir stand kuruldu. Kampanya yöre halkı arasında ilgi yarattı ve olumlu karşılandı. Kampanyanın bir diğer yönü ise, geleneksel gizli örgütlenme yöntemlerinin dışına çıkılarak açık yürütülmesiydi. Petrol-İş'in kentteki standına ve irtibat bürosuna çok sayıda işçi geldi. Kampanya özellikle genç işçiler için enerji, umut ve özgüven aşılayan bir ortam yarattı. Bu ise yörede sendikaya ilgiyi artırdı. Bu tanıtım ve örgütlenme kampanyası burada bitmeyecek. Petrol-İş önceden pilot bölge olarak belirlediği diğer kentlerde benzer yerel kampanyalar düzenlemeyi gündemine aldı. Öte yandan, sendika kampanyanın mesajlarını ulusal düzeye de taşımayı amaçlıyor. Petrol-İş bütün işçilerin örgütlenme hakkını meşru, kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürecek. Örgütlenme Konusu Petrol-İş'in Gündeminde Petrol-İş kuruluşundan bu yana örgütlenme mücadelesi vermiştir. Her dönemdeki çalışmanın koşulları ve dinamikleri farklı olmuştur. 1990'ların başlarında üye sayısındaki büyük düşüşün ardından, örgütlenme Petrol-İş'in gündeminde öncelikli bir yer aldı. 1988'den 2000 yılının başlarına kadar olan dönemde sendika yaklaşık 32 bin üye kaybetti. 2000'lerin başlarından itibaren sendikanın kapsamlı ve etkin bir eğitim programıyla birlikte yürüttüğü örgütlenme çalışması sayesinde, ilk olarak 2005 yılında üye sayısında hafif bir artış oldu. Antalya Serbest Bölgesi'ndeki Novamed örgütlenmesi bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeylerde özel bir önem kazandı. Hazırlık Süreci 2006 yılında, yönetim ve uzman kadrolarının birlikte yürüttüğü uzun araştırmalar ve bir dizi tartışma sonucunda, “Örgütlenme Çalışması İçin Öneriler” adlı bir rapor yayımlandı. Raporda Petrol-İş örgütlenmesiyle ilgili temel ilkeler ve strateji ortaya konuyordu. Kampanya projesiyle ilgili hazırlık çalışması 2008 yazında başladı. Kampanyanın amaçları, hedef kitlesi, söylemi ve örgütlenmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesiyle ilgili çerçeve belirlendi. Hazırlık süreci çerçevesinde, kampanyanın kavramsal çerçevesi, dili ve araçlarıyla ilgili görüş alışverişi yapmak ve öneriler geliştirmek üzere, akademisyenlerin ve sendika uzmanlarının katıldığı bir dizi çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Bu süreç içinde öne çıkan konulardan bazıları şunlar oldu: Henüz örgütlenme hakkını şirketler meşru bir hak olarak tanımıyorlar, işçiler ve sendikalar ise etkin bir şekilde kullanmıyorlar. İşverenlerin uyguladığı sistemli baskı önlemleri yüzünden örgütlenme çalışmaları gizli yürütülüyor. Türkiye'de sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme süreci baskılar, tehditler, işten atmalar, kara listeler, işsizlik tehlikesi, vs. anlamına geliyor. Kısaca, uzun ve çetin bir mücadeleden geçmek anlamına geliyor. Bu kampanya “sendikal örgütlenme”yi “terör eylemi” ve “anarşi” ile özdeşleyen zihniyeti kırma olanağı yaratacaktır. Bu bağlamda, Petrol-İş mesajını sadece işyerlerindeki örgütsüz işçilere değil, onların ailelerine ve yaşadıkları yerel topluma da ulaştırmayı amaçlıyor. Petrol-İş yerel sorunlara da duyarlı bir aktör olarak davranması gerektiğini biliyor. Bu süreç yöre halkını sendikalara duyarlı hale getirecek, sendikaya ilgiyi artıracaktır. Kampanyanın küresel ekonomik krize denk gelmesi nedeniyle, önceden hazırlanmış bulunan kampanya planları ve takvimi yeniden gözden geçirildi. Yapılan değerlendirmeler ışığında, kampanyanın Düzce'de başlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca, sendika Düzce'nin sendikal bilinç düzeyinin düşük olduğu yeni sanayileşen bir kent olmasının bir avantaj olabileceğini de düşündü.