• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dyo Vernik Fab. A.Ş.'de işe iade davaları sonuçlandı

23.12.2005

30.12.2004 tarihi itibarı ile DYO Sentetik Selülozik Boya ve Vernik Fabrikaları A.Ş. işyerinde çalışan 63 üyemizin iş akitleri işyerinin bazı bölümlerinin Dyo Boya Fabrikası San.ve Tic. A.Ş. Çiğli işyerine taşınması ve bir bölümünün kapatılması gerekçe gösterilerek ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek fesih edilmişti. Kendilerine başka iş gösterilmeyen bu üyelerimiz içerisinden hukuk servisimize vekalet veren 23 üyemiz için Genel Merkez Hukuk Servisi aracılığı ile İŞE İADE davaları yasal süresi içerisinde açılmıştı.

Davaları 3 ayrı İş Mahkemesi'ne (1.İş, 2.İş, 5.İş) eşit pay edilmiş ve tamamı lehimizde sonuçlanmıştır. 1.İş Mahkemesi kararları da Yargıtay'ca onanmış olup, dosyaların mahkemeye dönüşü beklenilmektedir.

2.İş ve 5. İş Mahkemelerinde görülen davaların Yargıtay aşaması da dahil sonuçlanmış ve işveren işe iadeleri kabul etmediği için kıdem tazminat farkları ile Mahkemelerin öngördüğü 4+4 ve 4+5 ay tazminat tutarları, 23 Aralık 2005 Cuma günü şubemizde kendilerine teslim edilmiştir.