• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

EMCEF Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu EMCEF’in Genel Kurulu 15-16 Haziran 2006 günlerinde İstanbul’da yapıldı. Genel Kurulun başlamasından bir gün önce, 14 Haziran günü, EMCEF Başkanlar Kurulu’nun (Prezidyum) İstanbul’da yaptığı toplantıya ise örgütün Türkiye’den üyesi olan ve aralarında Petrol-İş’in de bulunduğu altı sendika gözlemci olarak katıldı. İstanbul’daki Genel Kurulun sloganı “Avrupa Bütünleşmesinin Geleceği” idi.
14.06.2006
Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu EMCEF’in Genel Kurulu 15-16 Haziran 2006 günlerinde İstanbul’da yapıldı. Genel Kurulun başlamasından bir gün önce, 14 Haziran günü, EMCEF Başkanlar Kurulu’nun (Prezidyum) İstanbul’da yaptığı toplantıya ise örgütün Türkiye’den üyesi olan ve aralarında Petrol-İş’in de bulunduğu altı sendika gözlemci olarak katıldı. İstanbul’daki Genel Kurulun sloganı “Avrupa Bütünleşmesinin Geleceği” idi. Genel Kurula EMCEF delegasyonunun yanı sıra, değişik Avrupa ülkelerinden üye örgütlerin toplam 175 dolayında delegesi katıldı. Genel Kurula önerge olarak sunulan karar taslakları şu konuları içeriyordu: “Avrupa enerji politikası”, “sanayi politikası”, “iş sağlığı ve güvenliği”, “Avrupa işkolu federasyonları arasında işbirliği”, “şirket düzeyinde sınır ötesi müzakerelerin kuralları”, “Avrupa işletme konseylerine yönelik sendikal koordinasyon stratejisi”, “Avrupa’da sosyal diyalogun güçlendirilmesi”, “toplu pazarlık”. Bu önergeler delegeler tarafından EMCEF Genel Kurul kararları olarak kabul edildi. Türkiye’den altı üye örgütün (Tes-İş, Kristal-İş, Genel Maden-İş, Türkiye Maden-İş, Lastik-İş ve Petrol-İş) Türkiye’de Sendikal Haklar ve Özgürlükler başlıklı ortak önergesi ise delegelerin oybirliğiyle aynen kabul edilerek EMCEF Genel Kurul kararı haline geldi. Genel Kurulun ikinci gününde yapılan “tematik tartışma”nın konusu şuydu: Avrupa Bütünleşmesinin Geleceği – Avrupa’da Birleşme Sürecinin Gelişmesi. Avrupa Komisyonu’ndan Petra Erler ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Rainer Hoffmann’ın bu tartışma çerçevesinde yaptıkları sunuşlarda, özellikle küreselleşmenin yeni boyutlarının Avrupa’da günlük hayatın bir parçası haline geldiği, bunun belli tehditler içerdiği vurgulandı. Bu bağlamda, Avrupa sosyal modelinin tanımı ve içeriği konusunda mutabakat oluşturmak gerektiği, sosyal modelin güçlü ve aktif sendikaların varlığını ve katılımını gerektirdiği, AB karar süreçlerinin daha şeffaf olmasının bir zorunluluk olduğu belirtildi.