• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Emekçiler Ankara'da 'İnsanca Yaşam' için toplandı

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla Sendikamız Petrol-İş’inde destek verdiği, tüm illerden on binlerce emekçinin katıldığı “İnsanca yaşam için eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye” için örgütlenen miting 8 Ekim’de Ankara Sıhhiye Meydanında buluştu.

10.10.2011

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla Sendikamız Petrol-İş’inde destek verdiği, tüm illerden on binlerce emekçinin katıldığı “İnsanca yaşam için eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye” için örgütlenen miting 8 Ekim’de Ankara Sıhhiye Meydanında buluştu.

Şube Yönetim Kurulumuz, üyelerimiz, Bandırma ve Batman Şubemiz, Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar ve Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül’ün de katıldığı mitingde, kıdem tazminatına yönelik saldırılara, güvencesizliğe ve esnek çalışmaya, kadına yönelik şiddete, baskıya, işsizliğe, yoksulluğa, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya karşı sloganlar atılırken, emekçiler “Grevli Toplu Sözleşme” hakkının engellenemeyeceğini haykırdı.

Petrol-İş Sendikası
Ankara Şube