• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Belgrad'da ortak toplantı

Enerji sendikaları güçlerini birleştiriyor

Güneydoğu Avrupa Elektrik Enerjisi Sendikaları Ağıile Güneydoğu Avrupa Petrol Gaz ve Kimya Sendikaları Ağı’nın yönetim kurulları 8-10 Mayıs 2006 günlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde ortak bir toplantı düzenledi. Ortak toplantının tek gündem maddesi, iki ağın Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı adı altında birleşmesini sağlamak üzere hazırlanan tüzük taslağının görüşülmesiydi.

10.05.2006

Gün BULUT

Güneydoğu Avrupa Elektrik Enerjisi Sendikaları Ağıile Güneydoğu Avrupa Petrol Gaz ve Kimya Sendikaları Ağı’nın yönetim kurulları 8-10 Mayıs 2006 günlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde ortak bir toplantı düzenledi. Ortak toplantının tek gündem maddesi, iki ağın Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı adı altında birleşmesini sağlamak üzere hazırlanan tüzük taslağının görüşülmesiydi.

Evsahipliğini Sırbistan Elektrik Enerjisi Sendikası’nı temsilen Başkanı Miroslav Veliçkovic ve Başkan Yardımcısı Milan Kovaçevic’in yaptığı çalışma toplantısına, bu iki ismin yanı sıra, örgütlerini temsilen şu kişiler katıldı: Yunanistan Petrol ve Kimya İşçileri Federasyonu Genel Başkanı Nikos Orfanos, Yunanistan Kamu Enerjisi İşçileri Federasyonu Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Yorgos Samaras, Bulgaristan Enerji İşçileri Federasyonu Başkanı Georgi Petrov, Sırbistan Enerji ve Petrol İşçileri Sendikası Başkanı Veliko Miloşeviç ile Pançevo Rafinerisi Sendikası Başkanı Veliko Zuniç ve Petrol-İş Genel Sekreteri Mustafa Çavdar.

Çalışma toplantısı sırasında üzerinde mutabakat sağlanan tüzük taslağına göre, genel merkezi Atina’da kurulacak olan Enerji Ağı’nın başlıca amaçları şunlar:

  • Ağa üye sendikalar arasında işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

  • Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde enerji işçilerinin uluslararası düzeyde tek temsilcisi olmak. Özellikle, yeni kurulan Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu’nun Bakanlar Komitesi ile ve Avrupa Birliği’nin yetkili organıyla görüşmelerde eşit bir taraf olmak.

  • Petrol, gaz ve kimya sendikalarının dünya örgütü ICEM, kamu kesimindeki enerji işçilerinin dünya örgütü PSI (Uluslararası Kamu İşçileri Federasyonu) ve bütün diğer uluslararası ve Avrupa düzeyindeki örgütlerle ilişkilerde işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak.

  • Avrupa Birliği’nin, Birleşmiş Milletler’in, Uluslararası Para Fonu’nun, Dünya Bankası’nın ve diğer uluslararası örgütlerin yetkili organlarıyla ilişkilerde koordinasyonu sağlamak.

  • Küreselleşmeye, yeniden yapılanmaya ve özelleştirmeye karşı Güneydoğu Avrupa Bölgesi’ndeki ve bölge ülkelerindeki işçilerin çıkarları doğrultusunda strateji belirlemek.

  • Bölgedeki sektör sendikalarının ve onların işçilerinin karşılaştığı sorunlarda dayanışma sağlamak ve çözüm için müdahale etmek.

  • Bölgede barışı sağlamak için işbirliğini geliştirmek.

Ağ, bu amaçlar doğrultusunda yürüteceği çalışmaların yanı sıra, kesintisiz bilgi ve haber akışını sağlamak üzere bir internet sayfası oluşturacak, dört aylık aralıklarla İngilizce bir haber bülteni yayımlayacak, eğitim çalışmaları ve kültürel etkinlikler düzenleyecek.

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı’nın örgütsel yapısı şu organlardan oluşacak: Genel Kurul, Yönetim Kurulu (on bir üyeli), Başkanlar Kurulu (Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterden oluşacak), Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter.

Genel Kurul, ağ üyesi sendikaların delegelerinden oluşacak. Sendikaların delege sayıları, bildirdikleri üye sayısına göre ödeyecekleri aidat esas alınmak üzere belirlenecek. Enerji Ağı içindeki sendikaların faaliyet gösterdikleri sekiz alt sektörden her biri için birer sekretarya oluşturulacak ve Yönetim Kurulu’nun başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter dışındaki sekiz üyesinden her birine koordinatör sıfatıyla birer sekretarya bağlanacak.

Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu’nun diğer dokuz üyesi doğrudan Genel Kurul’dan seçilecek. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından Genel Sekreteri seçecek.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısında, kadın temsilciler tarafından, kadın delegeler arasından bir kişiKadın Komitesi’nin koordinatörü olarak seçilecek. Kadın Komitesi dokuzuncu sekretaryayı oluşturmuş olacak. Kadın Komitesi’nin koordinatörü Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Kurul toplantılarına katılabilecek.

Bu yılın Eylül ya da Ekim ayında Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı’nın Atina’da yapılacak Kurucu Konferans toplantısına her iki ağdan bütün sendikaların temsilcileri katılacak. Konferansta tüzük taslağı onaylanacak ve ağın yetkili organları seçilecek.

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı’nın bölgesel düzeyde toplu sözleşmeler yapması yönünde hazırlıklar yapılıyor. Bu bağlamda, bir tip/model çerçeve sözleşme taslağı hazırlanacak.

Belgrad’daki toplantıda, bu yılın sonbaharında yapılacak Kuruluş Konferansı’nın hazırlık çalışmalarının yürütülmesi için Sırbistan Enerji Sendikası’ndan Milan Kovaçevic ile Yunanistan Petrol Sendikası’ndan Nikos Orfanos’a yetki verildi.

Toplantıda, ayrıca, Slovenya Elektrik Enerjisi Sendikası’nın yürütmekte olduğu protesto eylemine destek ve dayanışma kararı alındı.