• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Etibor toplu iş sözleşmesinde anlaşma

1.1.2009-31.12.2010 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi Kamu Çerçeve Protokol hükümleri doğrultusunda imzalanmış olup, birinci yıl 1. altı ay için % 3, 2. altı ay için % 5,5 ücret artışı sağlanmış, parasal hükümlerin de aynı tarihler için aynı oranlarda artırılması hüküm altına alınmıştır.

08.09.2009

Bandırma Şubemiz kapsamında bulunan 603 üyemizin çalıştığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesinde Sendikamız ile Kamu-İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 9 Eylül 2009 tarihi için grev uygulama kararı alınmış, ancak 8 Eylül 2009 günü yapılan toplantıda anlaşma sağlanmış bulunmaktadır. 1.1.2009-31.12.2010 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi Kamu Çerçeve Protokol hükümleri doğrultusunda imzalanmış olup, birinci yıl 1. altı ay için % 3, 2. altı ay için % 5,5 ücret artışı sağlanmış, parasal hükümlerin de aynı tarihler için aynı oranlarda artırılması hüküm altına alınmıştır.