• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Etiyopya sendikaları Kadın Komitesi kurdu

Etiyopya'da IndustriALL'un kadın üyeleri eşitsizlikle mücadele etmek ve daha çok kadını sendikalarda örgütlemek için birleşiyor.

Dış İlişkiler Servisi
04.04.2014

Etiyopyadaki IndustriALL üyesi sendikaları (Tekstil ve Deri İşçileri Federasyonu ile Enerji, Kimya, Petrol ve Maden İşçileri Federasyonu'nu) temsil eden kadınlar 19 ve 20 Mart 2014 günlerinde düzenlenen bir toplantıda ulusal bir kadın komitesi kurma kararı aldılar. Toplantıya tekstil, hazırgiyim, ayakkabı, petrol, ilaç, cam ve boya sektörlerinden kadınlar katıldı.

Toplantıda kadınları sendikalarda örgütleme yaklaşım ve yöntemleri ile kadınlara özgü iş sağlığı ve güvenliği sorunları üzerinde duruldu. Bu bağlamda özellikle şu iki sorun vurgulandı: Kadınların büyük bölümü iş saatlerinde tuvalete gidemiyor ve birçok kadın aşırı çalışma nedeniyle ya da işyerlerinin aşırı sıcak olmasından ötürü işte bayılıyor. Özellikle bu iki sorunun sendikal sorun olarak acilen ele alınması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda sendikal demokrasiyle ilgili konular tartışıldı. Kadınlar sendikaların kendilerine kulak vermesini ve kadın taleplerini ciddiye almasını sağlamaları gerektiğini vurguladılar.  Kadınlar kendileri bir komite kurarsa bunun daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi. Kadınların liderlik nitelikleri güçlendirilmeliydi.

Katılımcılar bir kadın komitesine neden ihtiyaç duydukları konusu üzerinde durdular. Komitenin şunları yapması gerektiğine karar verdiler:

·     Kadın hakları için mücadele etmeliydi

·     Örgütlenmeli ve birlikte mücadele vermeliydi

·     Kadınların sorunlarını çözmeliydi

·     Bilinci yükseltmeliydi

·     Cinsel tacize ve şiddete karşı koruma sağlamalıydı 

·     Rol modeli işlevini üstlenmeliydi

·     Diğer kadınların sendikalaşmasını teşvik etmeliydi

·     Kadınların lider özellikleri kazanmasına katkıda bulunmalıydı

·     Kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmasına katkıda bulunmalıydı

 

Katılımcılar kadına odaklanan çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındaydılar. Bu aynı zamanda sendikayı da güçlendirecekti. Toplantıda kadınlar toplumsal cinsiyet konusunda daha fazla eğitim yapılmasını ve kadınların deneyim alışverişi yapacakları bir forum düzenlenmesini talep ettiler.

Kadın Komitesi'nin çalışma programı şu konuları kapsayacak:

·     HIV/AIDS

·     Kadın sağlığı

·     Şiddet ve cinsel taciz

·     Çalışma koşulları

·     Ücret – kadınların daha fazla paraya ihtiyacı var.