• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜİK:

Eylül Ayında İşsizlik Oranı 10,5 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, resmi işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 10,5 oldu.

30.12.2014

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Eylül döneminde 3 milyon 64 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde10,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'in Eylül 2014 dönemsel sonuçları, 2014 yılının 31 - 43. haftalarını içine alan Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsıyor.

Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 13,6

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,1 iken kadınlarda yüzde 13,6 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19,1 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 45,8 oldu

Eylül 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2, kadınlarda ise yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 625 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 545 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 21,5’i tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 50,7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Sektör bazında istihdam edilenlerde en fazla artış 49 bin kişi ile hizmet ve sanayi sektörlerinde yaşandı.

İşgücüne katılma oranı %51,1 olarak gerçekleşti

İşgücü nüfusu 2014 yılı Eylül döneminde 29 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 kadınlarda ise yüzde 31,1 oldu.

Kayıt dışı çalışanlar yüzde 35,7

TÜİK verilerine göre bu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı  yüzde 35,7.  Bu oran tarım sektöründe yüzde 83,9 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,5 oldu.

İşsizlik Oranı Artıyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Eylül döneminde, bir önceki döneme göre 103 bin kişilik bir artış yaşandı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,7 oldu.

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı da bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.