• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Filipinler'de birlik yolunda adımlar atılıyor

IndustriALL Küresel  Sendika'yı kurmak üzere ITGLWF, ICEM ve IMF birleştiğinde, bu üç federasyonun Filipinler'deki üye örgütleri de aynı çatı altında bir araya geldi. Fakat Filipinler'de farklı işkollarını kapsayan IndustriALL üyesi 17 sendikanın bir birlik kültürü oluşturmasının bazı zorlukları var.

Dış İlişkiler Servisi
14.03.2014

Filipinler'deki IndustriALL Küresel Sendika üyesi örgütleri temsilen 38 katılımcı birlik sorununu görüşmek üzere 26-27 Şubat günlerinde bir araya geldi. Toplantıya Japonya ve Avustralya'dan IndustriALL üyesi sendikaların temsilcileri de katıldı.

IndustriALL'un genel sekreter yardımcısı Fernando Lopes birlik sürecinin yol almasının üç altın kuralı olduğunu vurguladı:
“Üye sendikalarımız arasında rekabet olmamalı, onun yerini işbirliği ve sürdürülebilirlik almalıdır. Öncelikli hedefimiz işçileri örgütlemektir.”
İki gün süren toplantıda birlik sürecinde atılacak adımlar görüşüldü. IndustriALL üyesi sendikalar birlikte çalışmayı kolaylaştıracak bir yapı oluşturmak ve ortak sorunlar konusunda bir eylem planı hazırlamak için 1 Nisan'da tekrar toplanacak. IndustriALL Bölge Sekreteri Annie Adviento toplantıda gözlemci olarak bulunacak.
Aynı ay içinde daha sonra üye örgütler üç yıllık bir örgütlenme projesi hazırlamak üzere ortak bir çalışma yapacak.
Fernando Lopes Filipinler'de IndustriALL üyesi sendikalar arasında birliği güçlendirmenin önemini vurguladı:
“IndustriALL'un gücü artan üye sayısıyla, üye örgütler arasındaki işbirliğiyle ve sendikaları sürdürülebilir kılmakla ölçülebilir. Önümüzde büyük zorluklar var. Bu zorlukların üstesinden üye örgütlerimizin ortak çalışmasıyla gelebiliriz.”