• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Flormar Direnişi Almanya'da: Yaşasın işçilerin Uluslararası Dayanışması

Sendikamız Petrol-İş’in Yves Rocher/Floermar’da başlattığı direniş geçen hafta Almanya Berlin’e taşındı.

12.02.2019

Petrol-İş Sendikası ve direnişte olan üyelerimiz işten atılan işçilerin geri alınması ve toplu sözleşme sürecinin başlatılmasını talep ediyor. Bu en temel insan hakkını ve sendikal hakkı tanımayan işverenin uzlaşmaz tutumu sürerken Petrol-İş Sendikası kararlı bir şekilde direnişi bütün dünyaya yayıyor.
 

Yaşasın küresel sendikal dayanışma!

Sendikamız; Genel Merkez, Gebze Şube ve atılan işçilerinden oluşan bir heyet, direnişi dünyaya yaymak  için Labournet.tv ve FrauenStreik dost kuruluşlarının davetiyle 7-9 Şubat tarihlerinde Berlin'deydiler. Bu tarihler arasında Berlin’de dayanışmaya yönelik çeşitli etkinlik ve eylemler gerçekleştirildi.
Petrol-İş heyeti aynı zamanda Almanya Sendikalar Birliği DGB ile de konunun görüşülmesine yönelik girişimlerde bulundu.

Mustafa Mesut Tekik: Flormar direnişi artık dünya işçi sınıfının direnişidir

Petrol-İş heyeti ilk olarak içlerinde sendikacılar, sendika üyeleri ve kadın aktivistlerinin bulunduğu panelde Berlin halkı ile bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen panelin konuşmacıları Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Yves Rocher/Flormar’dan atılan Petrol-İş üyeleri Nurhan Güler, Sebahat Zengin,  Labournet.tv’ten Anna Joel Baum ve Frauenstreik’ten Hanna Schultes’di.
Panelde bir konuşma yapan Mustafa Mesut Tekik Yves Rocher/Flormar direnişinin sadece Petrol-İş’in direnişi olmaktan çıktığını, önce bütün Türkiye işçi sınıfının direnişi olduğunu sonrasında ise bütün dünya işçi sınıfının direnişi olduğunu belirtti. Tekik; yine Yves Rocher/Flormar direnişinin işçi sınıfı karakterinin yanında bir kadın direnişi de olduğunun altını çizdi.

Petrol-İş’e üye olduğu için işten atılan Nurhan Güler ise yaptığı konuşmada 14 yıldır şirkette çalıştığını, işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunun kadın olduğunu söyledi. Yıllardır haklarının gasp edildiğini, emeklerinin karşılığını almak için Petrol-İş’e üye olduklarını ve bunun üzerine işverenin kendisiyle birlikte arkadaşlarını işten attığını söyledi. Güler; konuşmasının devamında işyerindeki çalışma koşulları ve ücretler hakkında bilgi verdi.
Daha sonra konuşan işten atılan Petrol-İş üyesi Sebahat Zengin ise bu süreçte işçi arkadaşları ile uzun soluklu zor bir mücadele verdiklerini belirtti. Yves Rocher/Flormar direnişinin sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında karşılık bulduğunu belirten Zengin; bu süreçte yine Petrol-İş’in öncülüğünde Fransa’da ve İsviçre’de eylemler yapıldığını belirtti.
 

Anna Baum: Yaşasın Flormarlı kadınların haksızlığa karşı direnişi

Paneli yöneten Anna Joel Baum ise Yves Rocher/Flormar’ın örgütlenen işçileri işten atmasının kabul edilemeyeceğini belirttikten sonra buradaki işçilerin % 80’inin kadınlardan oluştuğunun altını çizdi. Yves Rocher/Flormar direnişinin aynı zamanda bir kadın direnişi olduğunu belirten Baum, burada kadınların işten atıldığını ve büyük haksızlıklara maruz kaldıklarını söyledi. Ancak bu haksızlıklara karşı kadınların direnmeyi seçtiklerini ve hakları için mücadele edenlerin mutlaka kazanacaklarını söyledi.
Panelin devamında söz alan Frauenstreik’ten Hannah Schultes kadın direnişlerinin önemine değindi. Hakkını arayan işçi kadınların Türkiye’de güçlü bir direniş ördüğünü belirtti. Kadın direnişlerinin türlü zorluklarla sürdürüldüğünü belirten Schultes, Yves Rocher/Flormar’da direnen kadınların eninde sonunda kazanacaklarını vurguladı.
 

Direne direne direnişten zafere!

Yves Rocher/Flormar işçilerinin Berlin’deki etkinlikleri daha sonraki gün Berlin’in merkezi Alexanderplatz’da gerçekleştirilen basın açıklamasıyla devam etti. Alexanderplatz’da bir araya gelen Türkiye heyeti,  sendika temsilcileri, Lanournet.tv, Frauenstreik temsilcileri ve demokratik kitle örgütü temsilcileri burada Yves Rocher/Flormar direnişinin sesini Berlin halkına duyurmaya çalıştı. Yapılan basın açıklaması sık sık sloganlarla kesildi. “Direne direne kazanacağız!”, “Direne direne direnişten zafere!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Diren işçi kazanacaksın!” gibi sloganlar sık sık atıldı.
Eylemde Almanya Hizmet İşçileri Sendikasından (Ver.di) Wolfgang Wendi de bir konuşma yaptı. Konuşmasında uluslararası sendikal dayanışmanın önemini vurguladı ve Yves Rocher/Flormar işçilerinin direnişine desteğini sundu.
Basın açıklaması sırasında Alexanderplatz’daki Yves Rocher mağazasından alışveriş yapanlara seslenildi. Açıklama sırasında bildiri de dağıtıldı. Basın metninin okunmasından sonra yapılan müzik ve halaylarla açıklama sonlandırıldı.
Aynı günün akşamında yine Yves Rocher/Flormar direnişinin anlatıldığı ve dayanışma talep edildiği bir panel gerçekleştirildi. Panelde Petrol-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Petrol-İş üyesi işten atılan işçiler Sebahat Zengin ve Nurhan Güler konuşmacı oldu. Panelistler konuşmalarında Yves Rocher’deki örgütlenmeyi aktararak, direnişe destek talep ettiler.

 

Genel Kurulumuz 31 Ağustos-1 Eylül'de Toplanıyor

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikasının (Petrol-İş) 28.Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında sendikamızın Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 07-08 Eylül 2019 tarihlerinde aynı saatte ve yerde aynı gündem ile yapılacaktır. Delegelere ve ilgililere duyurulur. Petrol-İş Send...
devamı