• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz'den Basın Açıklaması

04.04.2016

Gebze Sendikalar Birliği adına Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, hükümetin geçen aylarda gündeme getirdiği ‘kiralık işçilik’ ve kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesi düzenlemeleri için ‘kölelik düzenlemesi’ benzetmesini yaptı ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. 
Süleyman Akyüz konuyla ilgili olarak dün bir yazılı basın açıklaması yaptı. Akyüz açıklamasında, “Hükümet geçen aylarda gündeme getirdiği ‘kiralık işçilik’ ve kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesi düzenlemelerinde ısrarını sürdürüyor. Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisini veren ve işçilerin birer köle gibi kiralanmasını öngören ve kamuoyunda ‘kiralık işçilik’ olarak bilinen düzenleme komisyonda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'na intikal etmiştir. Kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesi konusunda ise ilgili Bakanlıklar nezdinde bir çalışmanın sürdüğü açıklanmıştır. Öyle ki, alternatifler Brezilya ve Avusturya Modeli örnek gösterilerek kamuoyunda tartıştırılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen terör saldırıları ile ülkemiz oldukça hassas bir süreçten geçerken hükümetin bu ısrarından vazgeçmemesi son derece manidardır. Bombalı saldırılarla halkımız sindirilmeye ve toplumsal hayat bitirilmeye çalışılırken, milyonlarca emekçinin geleceğini ilgilendiren bu düzenlemelerde niye ısrar edildiği açıklanmalıdır.

Kamuoyunda ‘mezarda emeklilik’ olarak bilinen ve emeklilik yaşını yükselten düzenleme, 1999 yılında ülkemiz Marmara Depremi'nin şokunu yaşarken Meclis'te kabul edilmişti. IMF ve sermayenin dayatmalarıyla felaket fırsatçılığı yapılmış ve milyonların kaderini belirleyen bir tasarı o felaket günlerinde yasalaştırılmıştı. Şimdi bombaların yarattığı hassas atmosferde, milyonlarca emekçinin tepkisini çeken, sendikaların açık bir şekilde itiraz ettiği düzenlemeler gündeme getirilmektedir. Hükümet ısrarından vazgeçmeli ve bu yanlışından derhal dönmelidir. TBMM'de görüşülmeyi bekleyen ‘kiralık işçilik’, istihdamın yapısını bozarak işçileri geçici, güvencesiz ve sendikasız çalışmaya zorlamayı amaçlamaktadır. Kayıt dışılığı azaltmak gerekçesiyle sunulan bu düzenleme ile işverenler, işletmenin iş hacminin artması ve fabrikalarda görülen dönemsel işleri bahane ederek özel istihdam bürolarından geçici işçi kiralayabileceklerdir. Kiralık işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı alamayacaklardı

Kıdem tazminatında uygulamada yaşanan sorunların çözümü ise son derece basittir. Bu konuda sendikaların önerileri şunlardır:
- Her türlü işten çıkarma veya işçinin kendisinin işten ayrılmasında kıdem tazminatı ödenmesi,
- Kıdem tazminatında tavan uygulamasına son verilmesi,
- İşyerinin iflas ve icralık durumlarında kıdem tazminatı gibi işçi alacaklarının birinci sıraya getirilmesi,
- Hak edişte uygulanan işyerinde 1 yıl çalışma şartı kaldırılarak, bir gün bile çalışılsa kıdem tazminatı ödenmesi,
- İşverenlerce ödenmeyen kıdem tazminatlarının işçiye mahkemeye gitmeden devlet tarafından ödenmesi, işverenlerden tahsilinin devlet tarafından yapılması. ‘Kiralık işçilik’ ve kıdem tazminatı konusu, işçi sınıfının kırmızıçizgileridir. Genel grev nedeni olarak gördüğümüz bu konularda, sendikalar birlik ve dayanışma içerisinde ortak bir mücadele hattı örmelidir.
 
Gebze Sendikalar Birliği olarak işçi sınıfına yönelik her türlü saldırıya karşı bölgemizde ilk günden itibaren sesimizi yükselttik ve haklarımızı korumak için tavır koyduk. Gebze Bölgesi'nde uzun vadeli bir mücadele birliği sağladık ve tüm ülkeye örnek olacak bir dayanışma oluşturduk. ‘Kiralık işçilik’ ve kıdem tazminatının fona devredilmesi başlıklarında da bir dizi eylem ve etkinlik planladık ve hayata geçirdik.  Ancak Gebze Sendikalar Birliği, ülkemizin içinde bulunduğu hassasiyet ve terör tehditleri nedeniyle, programladığımız kitlesel basın açıklaması yerine yazılı bir açıklama yayınlayarak tavrını ortaya koymayı tercih etmiştir. Hükümet bu düzenlemelerden vazgeçmediği takdirde Gebze Sendikalar Birliği olarak bölgemizde bu başlıklara ilişkin eylem ve etkinliklerimizi önümüzdeki günlerde kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye belirtti.