• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gebze Şubemizden Enplast Toplu Sözleşmesi Basın Açıklaması

11.12.2013

Nisan 2010 da örgütlendiğimiz ve 1.11.2010 da ilk Toplu iş sözleşmemizi yaptığımız Enplast Plastik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi arasında 9.12.2013 de 3 yıllık 2. toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.

İlk 1. toplu iş sözleşmesinde alınan 2 ikramiye ve birçok sosyal kalemlerde artışlar sağlandı. Buna göre 2 olan ikramiye adedi; 1. yıl 3’e, 2. yıl 3,5, 3. yıl 4 ikramiye ye çekilmiştir. Sosyal yardımlarda %20 ile %50 arası oranlanarak artışlar alınmıştır. Toplu iş sözleşmesinin 1. yılında ücretlere 200.-TL seyyanen, 2. yılında enflasyon+2 puan, 3. yılda enflasyon+2 puan+20 Tl. Seyyanen zam yapılması kararlaştrılmış olup seyyanen 1310.-TL olan ücretler çıplak ortalama 1510.-TL. giydirilmiş ortalama ücretler1650.-Tl. den 2100.-TL. çıkarılmıştır.

Bir Belçika şirketi olan Enplast’da halen 160 sendika üyesi işçi çalışmaktadır. Bu sözleşme ile çalışanların ücretlerine genel ortalamada %30 civarında zam yapıldı. Yapılan bu sözleşmenin çalışanlarımıza, işyerine ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Süleyman Akyüz

Kaynak: Gebze Şubesi