• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Başkanımız Akyüz: “Şiddete ve tacize karşı kampanyalarımızı sürdüreceğiz”

Petrol-İş’in ev sahipliğinde yapılan IndustriALL Türkiye Kadın Ağı’nın ILO 190 Nolu Sözleşmesi’nin Onaylanmasına İlişkin Kampanya Strateji toplantısında Genel Başkanımız Süleyman Akyüz bir açılış konuşması yaptı.

23.12.2019

23 Aralık Pazartesi günü Petrol-İş Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen IndustriALL Türkiye Kadın Ağı toplantısı açılışında, Genel Başkanımız Süleyman Akyüz ve IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan birer konuşma yaptı.

ILO’nun çalışma yaşamında şiddet ve tacizin sonlandırılması ile ilgili 190 Nolu sözleşmeye ilişkin IndustriALL tarafından yürütülen kampanya stratejisinin tartışıldığı toplantıya, Türkiye’den çeşitli sendikalardan toplumsal cinsiyet çalışması yapan uzmanlar ile ILO ve IndustriALL temsilcileri katıldı.

Genel Başkanımız Süleyman Akyüz açılış konuşmasında, çalışma yaşamında artan ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi adına ILO’nun 190 Nolu Sözleşmesi’ni önemsediklerini belirtti. Akyüz, Petrol-İş’in cinsiyet ayrımcılığına karşı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarına değinerek, bu konuda sendikaların artan sorumluluklarına işaret etti.

Genel Başkanımız Süleyman Akyüz’ün konuşmasının tam metni şöyle:

IndustriALL ve ILO’nun değerli temsilcileri,
Sendikalarımızda toplumsal cinsiyet çalışması yürüten değerli uzmanlar,

IndustriALL Türkiye Kadın Ağı toplantısını yapmak üzere sendikamız Petrol-İş’e hoşgeldiniz diyorum. Sendikamızın ev sahipliğinde yapılacak bu toplantının önemli bir gündemi var. ILO, Haziran ayında, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin sonlandırılması adına 190 Nolu sözleşmeyi ve ilgili tavsiye kararını kabul etti.

190 Nolu sözleşme, çalışma yaşamında giderek artan ayrımcılık ve eşitsizliklerle mücadelede önemli bir araç olacaktır. Ayrıca yine, çalışma yaşamında cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalık yaratılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Ancak bu ve benzeri sözleşmelerin kağıt üzerinde kalmaması, çalışma yaşamında fark yaratması için hem küresel federasyonumuz IndustriALL’a hem de dünyada ve Türkiye’de sendikalara büyük görevler düşmektedir. Öncelikle bu sözleşmenin üye ülkeler tarafından onaylanması ve mevzuatın bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir. Sendikaların üyelerine ve hitap ettiği kesimlere bu sözleşmenin ekseni doğrultusunda farkındalık oluşturmak ve eğitimler vermek önemli olacaktır.

Bu çalışmaları nasıl daha etkin hale getirebiliriz, bu konuda sendikalar arasında eşgüdümü nasıl sağlayabiliriz ve ortak bir strateji uyarınca nasıl hareket edebiliriz? Bugün burada bu sorulara yanıt aranacak ve birlikte hangi politikalar geliştirebileceğimiz tartışılacak. IndustriALL üyesi sendikaların toplumsal cinsiyet politikaları ve etkinlikleri değerlendirilecek.

Petrol-İş Sendikası’nın, gerek sözleşmeyle gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili üzerine düşenleri yerine getirmeye çalışacağını belirtmek istiyorum.

Sendikamız, uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma yaşamında cinsiyete dayalı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmalar yapıyor. Tüzüğümüzde bu esaslar doğrultusunda değişiklikler yapıldı. 2009 yılından beri sadece kadın üyelerimize değil, kadın-erkek tüm üyelerimize, başta temsilcilerimize toplumsal cinsiyet eğitimi veriyoruz. Yeni yönetimimiz döneminde bu eğitimleri geliştirerek vermeye devam edeceğiz. Şiddet ve tacize yönelik kampanyalarımızı sürdüreceğiz. İmzaladığımız toplu sözleşmelerde bu yönde çeşitli hükümler yer alıyor. Kadın üyelerimize yönelik Petrol-İş Kadın dergisini çıkarmaya devam ediyoruz. Broşür vb. materyaller üretiyoruz. Ayrıca bugün bu toplantıda olduğu gibi, IndustriALL’ın konuya ilişkin çalışmalarında aktif olarak yer alıyoruz.

Üyelerimizin %11’i kadındır, kadın üye sayımız 3.700’ün üzerindedir. Sözleşme imzaladığımız işyerleri baz alındığında bu sayı ve oran düşmektedir. Alt sektörlere göre baktığımızda, kadın üyelerimizin büyük çoğunluğunun emek yoğun işlerin yapıldığı plastik-kauçuk sektöründe olduğunu görüyoruz. Bu sektörü ilaç alt sektörü izlemektedir. Sendikamızda halen kadın temsilci sayısı 10’dur. Bu veriler göz önüne alındığında, sendika olarak kat etmemiz gereken bir yol olduğunu da görüyoruz.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı ve ayrımcılığın had safhaya çıktığı da düşünülürse, hükümet ve resmi kurumlar başta olmak üzere, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kısacası tüm toplumsal kesimlerin üzerine düşen önemli sorumluluklar bulunmaktadır.

Petrol-İş olarak, dünya örgütümüz IndustriALL’ın Türkiye Kadın Ağı’nı önemsiyoruz. Bu ağın çalışmalarında aktif rol almaya devam edeceğiz. Bunu Kasım ayında gerçekleştirilen IndustriALL Dünya Kadın Konferansı’nda da dile getirdik. Bugün burada yapacağımız toplantıyla birlikte, kadın ağının önümüzdeki dönemde çok daha etkin faaliyet yürütmesini ümit ediyoruz.

ILO’nun kabul ettiği 190 Nolu sözleşmenin dünyada ve özellikle ülkemizde, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması açısından bir dönüm noktası olmasını umuyoruz.

Bu düşüncelerle, hepinize bir kez daha Petrol-İş adına hoşgeldiniz diyor, toplantının verimli ve başarılı geçmesini diliyorum.

 

GENEL BAŞKANIMIZIN 70.YIL MESAJI

Yıllar içerisinde emek mücadelesinin en köklü ve en güçlü sendikalarından biri haline gelen Petrol-İş, 70 yaşını kutluyor... Genel Başkanımız Süleyman Akyüz sendikamızın 70. kuruluş yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Genel Başkanımızın mesajına aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. [video:https://youtu.be/7kQu_PWOraA] ...
devamı