• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ın Mesajı

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar darbe girişimi ve sendikamızın bu hain girişime karşı tavrıyla ilgili değerlendirme yaptı.

11.08.2016

Değerli arkadaşlar,

15 Temmuz günü, ülkemizde kanlı bir darbe girişimi yaşanmış, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenler millet iradesini yok sayarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bu girişimi gerçekleştirenler, halkımızın, TBMM'nin ve stratejik devlet kuruluşlarının üstüne bomba yağdırarak başarıya ulaşabileceklerini düşünmüşlerdir. Ancak hesap edemedikleri, aziz milletimizin ülkesine ve iradesine sahip çıkarak meydanları doldurması ve bu uğurda ölümü dahi göze alabilecek olmasıdır.
246 vatandaşımız ve güvenlik mensubumuzun şehit olduğu, binlercesinin yaralandığı darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Sorumlular evrensel hukuk kuralları çerçevesinde yargılanmalı ve en ağır cezalara çarptırılmalıdır.
Arkasına emperyalist güçlerin doğrudan ve dolaylı desteğini alarak bu büyük terör eylemine girişen FETÖ'nün amacı bellidir; meşru ve seçilmiş iktidarı devirmek, toplumsal barışı tümüyle ortadan kaldırmak istemişlerdir. Devletin içerisinde ve toplumsal hayatta kendilerine karşı mücadele eden kesimleri, sivil toplum örgütlerini yok etmeyi amaçlamışlardır.

Yine biliyoruz ki, geçmişte olduğu gibi darbelerin ilk hedefi her zaman, toplumun en geniş kesimini oluşturan emekçiler ve emeğin haklarını savunan sendikalardır. Darbelerden en büyük zararı hep işçi sınıfı görmüştür. 1980 Darbesi'nde birçok sendikanın kapısına kilit vurulması, grev yasaklarının getirilmesi, haklarımızın elimizden alınması ve ücretlerimizin düşürülmesi hâlâ hafızalarımızdadır.

Petrol-İş darbeye karşı vatan nöbetinde
Yöneticilerinden üyelerine tüm Petrol-İş camiası, bu bilinçle ve ülkesine sahip çıkmak üzere 15 Temmuz gecesinden itibaren sokağa çıkmıştır. Genel Merkez düzeyinde ve 16 Şubesinin bulunduğu illerde demokrasiyi savunmak adına net bir tavır almıştır.

1 Ağustos 2016 tarihinde Genel Merkezimizde bir basın açıklaması düzenlenmiş, şubelerimiz bulundukları yerelliklerde etkinliklere katılmış, açıklamalar yapmıştır. Sendikamız, yıllar önce özelleştirmelere karşı nasıl memleket nöbeti tuttuysa, bugün demokrasimizi savunmak adına günlerce vatan nöbetinin içinde yer almıştır. Bağış kampanyası başlatılmış, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ve yaralananlarla dayanışma içerisinde olunmuştur.

2-4 Ağustos 2016 tarihinde sendikal temas ve çalışmalar için gittiğimiz Avusturya'nın Viyana kentinde de gerek görüştüğümüz sendikalar nezdinde gerek de katıldığımız etkinliklerde darbe girişimini kınadık. Avrupa'nın konuya ilişkin ikircikli tutumunu eleştirdik ve ülkemizde yaşananları tüm açıklığıyla anlatma fırsatı bulduk. Temaslarımız sonucunda, Avusturya'nın 250 bin üyeye sahip Pro-Ge Sendikası ile darbelere karşı ortak bir deklarasyon imzaladık.

Ayrıca, çeşitli illerimizdeki demokrasi nöbetlerine bizzat katılarak hem vatandaşlarımıza hitap ettik hem de sendika olarak çeşitli ikramlarda bulunduk. Yerel ve ulusal basın mensuplarına konu hakkında kurumsal görüşümüzü aktarmak için röportajlar verdik, basın açıklamalarında bulunduk. 7 Ağustos 2016'da Türk-İş Yönetimi ve federasyonumuza bağlı diğer sendika yöneticileri ile birlikte Yenikapı Mitinginde yer aldık.

Demokrasi ve hukuk ilkelerinden ödün verilmemelidir
Darbe girişiminin bertaraf edilmesi için ilan edilen OHAL uygulamasının hızla sona erdirilmesi gerektiği ve bu süreçte başlatılan uygulamaların bir “cadı avına” dönüşmemesine dikkat edilmesi noktasında uyarılarımızı kamuoyuyla paylaştık.

Darbe girişimini planlayan kirli örgüt ile mücadele edilirken, masumiyet karinesine saygı gösterilmesi, adil olunması ve bu örgütün yaptığı gibi fişlemelerden özellikle kaçınılması gerektiğinin altını çizdik. Aksi durumda alınan önlemlerin amaca hizmet etmeyeceğini, devlet kadrolarında liyakat ilkesinden uzaklaşılabileceğini ve hatta ülke ekonomisinde hasara neden olunabileceğini belirttik.

Toplumun tüm kesimleri, demokrasi düşmanı bu ve benzeri darbe girişimlerinin bir kez daha yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmeli ve üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bununla beraber, ülkemizin olağanüstü bir dönemden geçtiği böylesi bir süreçte, sermayeye kaynak aktarmak için emeğin haklarını zayıflatacak uygulamalardan uzak durulmalıdır. Tüm sivil toplum örgütlerinin ve özelde sendikaların gücü hafife alınmamalı, süreçle ilgili görüşleri dikkate alınmalı, ileriye matuf uyarıları göz önünde bulundurulmalıdır.   

Petrol-İş, toplumsal sorumluluğunun bilinci ve demokrasiye olan bağlılığıyla, darbelere ve terör eylemlerine karşı bu net ve kararlı tavrını sürdürecektir.
Bu vesileyle, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen darbecilere karşı, demokrasiyi ve milletin iradesini savunurken hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize minnettar olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Ali Ufuk Yaşar

Genel Başkan