• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ SENDİKASI 28. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Genel Kurulumuz 31 Ağustos-1 Eylül'de Toplanıyor

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikasının (Petrol-İş) 28.Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında sendikamızın Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile toplanacaktır.

15.08.2019

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 07-08 Eylül 2019 tarihlerinde aynı saatte ve yerde aynı gündem ile yapılacaktır.

Delegelere ve ilgililere duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Yoklama

2. Açılış

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Divan Seçimi

5. Genel Başkan’ın Konuşması

6. Komisyon Üyelerinin Seçimi
a. Tüzük Tadil Komisyonu
b. Hesap Tetkik Komisyonu
c. Tahmini Bütçe Komisyonu
d. Genel Kurul Kararları Komisyonu

7. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları

8. Tüzük Tadil Komisyonunun Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması

9. Mali Raporun Okunması ve Müzakeresi
a. Hesap Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
b. Merkez Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
c. Hesap Tetkik Komisyonu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
d. Tahmini Bütçe Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
e. Yeminli Mali Müşavir Raporunun Okunması

10. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Denetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkan ve Başkan Yardımcılarına verilecek Tazminat, Ödenek ve Yolluklar ile Sosyal Hakların Belirlenmesi

11. Genel Kurul Kararları Komisyonu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması

12. Merkez Disiplin Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması

13. Çalışma Raporunun Okunması ve Müzakeresi

14. Merkez Yönetim Kurulu Adaylarının Konuşmaları

15. Kurulların İbra Edilmesi

16. Seçimler
a. Merkez Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
b. Merkez Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
c. Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
d. Üst Kurul (Türk-İş) Delegelerinin Seçimi

17. Kapanış

 

ÜRETİMDEKİ MİLYONLARCA EMEKÇİ KORUNMALI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Korona Virüs salgını, giderek toplumsal ve ekonomik sonuçları ağırlaşan büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu salgına karşı, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını seferber etmesi, halkımızın da bu seferberliğe katılması ve dayanışma içerisinde olması zorunludur. Nitekim bu bilinçle, ülkemizde Korona Virüs vakasının tespit edildiği 10 Mart gününden itibaren başta sağlıkçılarımız olmak üzere yoğun bir çaba göstermekte, devlet kamu sektöründe bazı önlemler ...
devamı