• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi Yayımlandı

Petrol-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 14-15 Haziran 2023 tarihinde Afyonkarahisar’da toplanarak ülkemizde emeğe ilişkin güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirmiştir.

16.06.2023

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

10 Haziran 2023 tarihinde, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren örgütlü olduğumuz Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiş ve bu patlamada ne yazık ki, beş üyemiz hayatını kaybetmiştir. Şehit olan üyelerimiz; Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Fırat Elverir ve Ahmet Ünal’a Allah’tan rahmet, ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.

Ülkemiz savunma sanayisinin lokomotifi niteliğinde bir kuruluş olan MKE’nin, ilgili patlayıcı ve barut üreten fabrikalarında üretim teknolojisinin yenilenmesi ve kapsamlı modernizasyon yatırımlarının yapılması gerektiğini Sendikamız yıllardır yaptığı çalışmalarla dile getirmektedir. Çünkü MKE bünyesindeki fabrikalarda bugüne kadar yaşanan benzer patlamalarda birçok işçi yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ciddi riskler barındıran eski teknoloji ile belirlenen üretim koşullarının, MKE’nin anonim şirket haline getirilmesinden sonra düzeltilemediği gibi yeni risklerin oluştuğu görülmektedir. Bu yaşanan patlamanın sebepleri detaylı araştırmayla ortaya çıkartılmalı, soruşturma ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.

Özellikle yüksek riskli işletmelerde işgücünün deneyimi ve liyakatin önemi, az işçiyle daha fazla üretim ve verimliliğin arttırılması hedefinin yol açacağı sorunlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dışarıdan hizmet alınmasının doğuracağı riskler bu patlama vesilesiyle acı biçimde bir kez daha görülmüştür. Sendikamız bu yaşanan son patlamayı odağına alarak MKE’de yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi konusunda her türlü girişimde bulunacak, kazanın nedenlerinin detaylı bir çalışmayla ortaya çıkarılması konusunun ve yürütülen soruşturmanın takipçisi olacaktır.

6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin üzerinden dört ayı aşkın bir zaman geçerken, depremin yaralarını sarmak için Petrol-İş de, depremden doğrudan etkilenen üyeleriyle başta olmak üzere, dayanışma çalışmalarını sürdürmektedir. Depremin hemen sonrasındaki dayanışma faaliyetlerimizin dışında, bu doğrultuda deprem bölgesindeki şubelerimize ve işyerlerimize bağlı üyelerimize maddi dayanışma yardımı yapılmıştır. Dahil olduğumuz uluslararası sendikal ağlar ile ikili sendikal ilişkilerimiz çerçevesinde yapılan katkılarla küresel sendikal dayanışmanın önemi deprem döneminde bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Seçimlerin ardından TL’de hızlı bir değersizleşme süreci yaşanmış ve TL %20’nin üzerinde değer kaybetmiştir. Önceki yıllarda da yaşandığı üzere, ekonomide yapısal sorunlar ve üretimde dışa bağımlılık nedeniyle TL’deki değer kaybının yeni sorunlara yol açması ve enflasyonda artışı yeniden tetiklemesi kaçınılmazdır. Her ne kadar, seçim öncesi alınan bazı önlemlerin gevşetilmesi ile beklentiler doğrultusunda gerçekleştiği iddia edilse de, TL’deki değer kaybının halkın alım gücünün azalması ve yoksullaşmanın derinleşmesi ile sonuçlanacağı açıktır. Politika faizi artışı dahil atılması beklenen adımlarla talebin baskılanması, sıkı mali ve parasal tedbirlerle kemer sıkma politikalarının devreye sokulması yoluyla faturanın emekçilere çıkarılması kabul edilemez. Sırtımızdaki vergi yükünün artırılmasını, yeni özelleştirmelerin gündeme getirilmesini ve kırmızı çizgimiz kıdem tazminatı gibi temel haklarımızın tartışma konusu yapılmasını asla istemiyoruz. Derin bölüşüm krizinin etkisiyle gelirleri zaten reel olarak düşen işçi sınıfının yeni bir acı ilaç içmeye hali ve mecali yoktur. Ülkemizde sermaye yanlısı değil emekten yana, sosyal devlet anlayışı paralelinde ve tüm ücret gelirlerini destekleyen politikaların uygulanması zorunluluk halini almıştır.

Ülkemizde ücret artışı ve seviyelerini belirlerken baz alınan enflasyon rakamları giderek tartışmalı bir hale gelmiştir. Son olarak Mayıs ayında doğalgaz harcama kaleminde “sıfır fiyat” uygulaması ile aylık enflasyon neredeyse sabit tutulmuştur. Emeğimizin gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamları ile çalınmaya devam edilmesine izin verilemez, TÜİK’in istatistikler üzerindeki tartışmalara son vermesi ve eleştirileri dikkate alarak enflasyon hesaplama yöntemini bilimsel ve şeffaf bir yaklaşımla gözden geçirmesi gerekmektedir.

Sendikamız tamamlamak üzere olduğu 29. Faaliyet döneminde pandemi başta olmak üzere zor koşullara ve türlü engellere rağmen 51 işyeri/işletmede örgütlenme mücadelesini sürdürmüş, bunlardan bugüne kadar 21 işyerinde sözleşme imzalanmıştır. Son olarak, uzun yıllar örgütlenmeye çalıştığımız, petrol sektöründe faaliyet gösteren ve BOTAŞ’a bağlı TPIC’te başarı sağlanmış ve bu işyerinde sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Ayrıca 18 şubemizle ülkemizin dört bir yanında örgütlenme faaliyetini aralıksız sürdürmekte ve yeni işyerlerini örgütleyerek Petrol-İş’in varlığını işkolumuzda hem yerleşik olduğumuz işçi havzalarında kalıcılaştırmakta hem de yeni havzalara taşımaktadır.

Ülkemizde işçi sınıfı, sendikal örgütlenmenin önüne yeni engeller getiren ve sendikal hakları kısıtlayan yasal düzenlemeye karşı, bundan tam 53 yıl önce ayağa kalkmıştır. 15-16 Haziran 1970’te sendikal haklarının gasp edilmesine boyun eğmeyen işçiler, “gücümüz birliğimizden gelir” diyerek sendikal mücadelenin tarihinde bir dönüm noktası haline gelen büyük yürüyüşe imza atmıştı. Haklarımızı korumak ve genişletmek için verdiğimiz mücadelede bizlere yol gösteren 15-16 Haziran Yürüyüşü’nü 53. yılında selamlıyoruz.

Toplu iş sözleşmesi faaliyetlerimiz ve müzakerelerimiz yoğun biçimde devam etmektedir. Şubat ayındaki bir önceki Başkanlar Kurulumuzdan bu yana biri yeni örgütlenilen olmak üzere toplam 43 işyeri/işletmede toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Halen kamu ve özel olmak üzere 21 işyeri/işletmede TİS müzakereleri sürdürülmektedir. Seçim öncesi bağıtlanan Çerçeve Protokolü doğrultusunda kamu işyerlerimizden TPAO, BOTAŞ ve BIL’de 15 Haziran 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sendikamız emekçiler açısından oldukça sıkıntılı olan bu dönemde üyelerimizin hak ve menfaatlerini genişletmeyi hedefleyerek başarılı sözleşmeler bağıtlanmıştır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyemiz ve çalışma hayatını BOTAŞ’ta geçirmiş olan Trakya Şube Başkan Yardımcısı Hakan Örmeci 5 Haziran 2023 tarihinde vefat etmiştir. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, başta Trakya Şubemiz olmak üzere ailesine, yakınlarına ve örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyoruz. Toplantımızdan hemen önce geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Adana Şube yöneticisi ve temsilcisi arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Bu dönem içerisinde Genel Merkezimizde çeşitli servislerde uzun yıllar sendikamıza büyük emek vererek görev yapmış bazı çalışanlarımız emekli olmuştur. Aramızdan ayrılan çalışma arkadaşlarımıza sendikamıza verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU ADINA
GENEL BAŞKAN
SÜLEYMAN AKYÜZ