• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Grev Zaferi Rio Tinto Taşeron İşçileri İçin Sadece Bir İlk Adım

18.11.2015

Madagaskar'da Rio Tinto'da çalışan 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin üç hafta süren grevi zaferle sonuçlandı. Bu kazanım, madende çalışan taşeron işçilerinin kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi yönünde bir ilk adımdır.
Rio Tinto'nun QMM ilmenit madeninde güvenlik görevini yerine getirmek üzere ProTech Security şirketi tarafından istihdam edilen işçiler, IndustriALL üyesi FISEMA'nın yöneticilerinden iki güvenlik görevlisinin işten atılması nedeniyle greve gitmişlerdi. Grevciler iki sendika yöneticisinin işe iade edilmesini, işçilere ve ailelerine sürekli hakaret eden bir yöneticinin işine son verilmesini istiyorlardı.
Şirket yönetiminin bütün talepleri kabul etmesi sonucunda sendika 5 Kasım günü grevi sona erdirdi. Şirket, ayrıca, işçilerin grevde geçen süreyle ilgili gecikmiş alacaklarını ödemeyi de kabul etti. 
FISEMA'nın Anosy Bölgesi Genel Sekreteri Eugène Chretien konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Bu işçiler sendikalarının yöneticilerini savunuyorlardı ve saygı talep ediyorlardı. Kazandıkları zafer dayanışmanın gücünü gösteriyor.”
Chretien sözlerini şöyle sürdürdü: “ProTech Security şirketinin işçilere kulak vermesini ve FISEMA ile görüşmeleri iyi niyetle sürdürmesini de takdirle karşılıyorum. ProTech'te ve Rio Tinto'nun Madagaskar'daki öbür taşeron firmalarında çalışma koşullarıyla ilgili kaygılarımızı gidermek üzere karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurulmasını umut ediyoruz.”
Rio Tinto’nun Madagaskar'da taşeron aracılığıyla çalıştırdığı güvenlik görevlilerinin, mutfak personelinin, temizlikçilerin ve şoförlerin ücretleri sefalet düzeyinde, çalışma koşulları berbat ve iş güvenceleri yok.
IndustriALL bu işçileri eğitmek, harekete geçirmek ve mücadelelerini kamuoyuna duyurmak için FISEMA ile ortak çalışma yürüttü.
İşçiler 7 Ekim'de Rio Tinto'da örgütlenen küresel eylem gününe katıldılar ve şirketin istihdamda güvencesiz işçilere ağırlık vermesini ve işçilerin sorumluluğunu üstlenmemesini öne çıkardılar.
IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, “Madagaskar'da ve dünyanın dört bir yanında sendikalar artık harekete geçiyor ve Rio Tinto'nun taşeron işçilerini ve güvencesiz çalışmayı istismar etmeye son vermesini talep ediyor. Madagaskar'da varılan anlaşma olumlu bir ilk adım, ama bu küresel sorunu çözmek için Rio Tinto'nun uzun bir yol kat etmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika