• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri TPAO'ya Geri Kazandırılmalı

GÜLLÜK EĞİTİM ve DİNLENME TESİSLERİ TPAO’ya GERİ KAZANDIRILMALIDIR 04.04.2005 TPAO Genel Müdürlüğüne bağlı Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışmaktayken 14 Mayıs 2004 Tarihinde işten çıkarılan yedi (7) üyemiz ile ilgili sendikamızın yürüttüğü “ İşe İade Davası ” sonuçlandı.Ankara 4. İş Mahkemesinde görülen davada nihai kararı Yargıtay 9.
04.04.2005

GÜLLÜK EĞİTİM ve DİNLENME TESİSLERİ TPAO’ya GERİ KAZANDIRILMALIDIR 04.04.2005 TPAO Genel Müdürlüğüne bağlı Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalışmaktayken 14 Mayıs 2004 Tarihinde işten çıkarılan yedi (7) üyemiz ile ilgili sendikamızın yürüttüğü “ İşe İade Davası ” sonuçlandı.Ankara 4. İş Mahkemesinde görülen davada nihai kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdi.Yargıtay 9.Hukuk Dairesi yedi (7) üyemiz için; “Feshin geçersizliğine ve işe iadeye, boşta geçen süre için ücret alacağının 4 ay olmasına, işverenin işe başlatmaması halinde ise 4 aylık brüt ücreti tutarında tazminat ödemesine karar vermiştir. Üyelerimizin “ İşe İadeleri ” ile ilgili mahkeme kararının uygulanması için Bölge Avukatımız Sayın Hülya SARSAM 31.03.2005 Perşembe günü TPAO Genel Müdürlüğüne müracaat etmiştir.Özel işletmeye devredilmesi sonucu 16 çalışanından 9’unun Bölge Müdürlüklerine tayin edilmesi 7’sinin de iş akdinin fesih edilmesine neden olan uygulamadan bu yana arzu edilen yarar sağlanamamış kamu malı tahrip edilmiş, Güllük Eğitim Ve Dinlenme Tesisleri atıl duruma düşmüştür. Yapılan yanlışın anlaşılması için yeterince zaman geçmiştir. Toplu iş sözleşmesi süreci öncesi emekliliğini dahi doldurmamış Yedi üyemizin işlerine tekrar geri dönmeleri yargı kararına uygun olarak sağlanmalı, eşsiz güzellikteki bu kamu malı yeniden işler hale getirilmelidir. Basına ve Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,Petrol-İş Sendikası Ankara ŞubesiYönetim Kurulu AdınaMustafa ÖZGENBaşkan