• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Güneydoğu Asya'da kadınlar 183 nolu ILO sözleşmesinin onaylanması için bölgesel ağ kuruyor

IndustriALL Küresel Sendika 11-12 Eylül günlerinde Filipinler'in Manila kentinde analığın korunması konusunda bir atölye çalışması düzenledi. Atölyeye Filipinler, Malezya, Endonezya, Tayland ve Kamboçya'dan 30 kadar kadın katıldı. Amaç, analığın korunmasına ilişkin 183 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanmasını sağlamak için ortak bir zemin oluşturmaktı. Kadınlar bu amaçla bir ağ kurdular

17.09.2014

Söz konusu ILO sözleşmesi şu beş ana unsuru içeriyor: doğum/analık izni, para yardımı, işyerinde sağlığın korunması, istihdamın korunması ve ayırım gözetilmemesi, emzirmeye ilişkin düzenlemeler yapılması. Asya bölgesinde hiçbir ülke sözleşmeyi onaylamadı. Hükümetler ve işverenler, ülkelerdeki uygulama ile sözleşme hükümleri arasındaki farkların çok büyük olduğunu düşünüyor. Aslında asıl zorluğun sözleşmenin kapsamından kaynaklanacağı sanılıyor. Sözleşmenin, kayıtdışı ekonomideki güvencesiz işçiler dahil, tüm çalışan kadınlara uygulanması öngörülüyor. Sözleşmeyi gerekli kılan nedenlerden biri de bu. Çünkü kural olarak taşeron işçileri analık haklarından yararlanmıyorlar.

Sendikalar için analığın korunması, kadın hakları gündeminin bir bölümünü oluşturuyor. Gündemde toplumsal cinsiyet eşitliği, iş yaşamı ile günlük yaşam arasında denge kurulması ve sendikalara daha fazla kadının katılması talepleri de yer alıyor. Analık ve babalığın kolektif bir sorumluluk olarak görülmesi söyleniyor.  Ayrıca, aileyle ilgili yükümlülük ve mutlulukların anneler ile babalar arasında eşit olarak paylaşılması gerekiyor. Analığın korunması, yoksulluğun ve eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik sosyal koruma politikaları çerçevesinde ele alınmalıdır deniyor.

Kadınlar birleşiyor

Sözleşmenin onaylanmasını sağlamak için kadınların ilk yapacakları şey, bütün sendikaların ve federasyonların öncelikli olarak bu alanda ortak çalışma yapacakları konusunda anlaşmalarıdır. Daha sonra sivil toplum örgütleriyle görüşecekler. Bunun için bir ağ kurmaları, araştırma yapmaları, toplantılara katılmaları, medyayla ilişki kurmaları gerekiyor. Kamboçya'da kadınların sorunları radyodan kamuoyuna iletme konusunda hayli deneyimleri var. Çalışmalar için ILO'nun ülke ofislerinden teknik yardım ve destek istenebilir.

Ayrıca, kadınlar, analık hakları konusunda bölgeye özgü bir tutum/görüş geliştirmeleri gerektiğini ve bunun toplu sözleşmelere girebileceğini düşünüyorlar. 
Kadınlar, 7 Ekim (İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü), 25 Kasım (Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü) ve 8 Mart (Dünya Kadınlar Günü) gibi kadınlarla ilgili özel günlerde araştırma yapma, veri toplama, bakanlıklara yönelik lobi çalışması yapma, bilgi dağıtma ve kampanya düzenleme kararı aldılar. 183 nolu ILO sözleşmesi için kampanya yürütmek amacıyla, IndustriALL kadınlarına yönelik bir facebook sayfası oluşturdular.