• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL'un yeni yayını:

Güvencesiz çalışmaya karşı toplu sözleşme stratejileri

IndustriALL güvencesiz çalışmaya karşı mücadelede hayati araç olarak toplu sözleşme stratejilerinin kullanılmasını özendirmek için yeni bir kitapçık yayımlıyor.

25.06.2014

Güvencesiz çalışmanın sürekli yaygınlaşması sendikaların karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri. Bu tehdit sadece işçilerin iş güvencesine, ücret ve çalışma koşullarına yönelik değil, aynı zamanda sendikaların işçileri kolektif hak mücadelesi için örgütleme kapasitesine de yönelik. Güvencesiz çalışmaya karşı mücadele IndustriALL'un ana stratejik hedeflerinden biri.

IndustriALL'un ‘Güvencenin Müzakeresi: Güvencesiz çalışmaya karşı toplu sözleşme stratejileri’ adlı yeni yayını, güvencesiz çalışmaya ve onun yaygınlaşmasına karşı mücadele etmek için üye sendikalarca geliştirilen toplu sözleşme stratejilerinden somut örnekler içeriyor. Güvencesiz çalışmayı sınırlamada ve güvencesiz işçilerin koşullarını iyileştirmede toplu sözleşme hayati bir rol oynuyor.

Bütün dünyada, güvencesiz çalışmaya açık sınırlar getirmede ve güvencesiz işçilerin haklarını ve çalışma koşullarını korumada yasal çerçevenin yetersiz kaldığı ülkelerde güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor.
 

Kitapçıkta yer alan örnekler sendikalara esin kaynağı olacak

Güvencesiz çalışmayı sınırlamak için, güvencesiz çalışmayı düzenli istihdama dönüştürmek için ve güvencesiz işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını korumak için toplu sözleşmeyi kullanma konusunda IndustriALL üyesi sendikalar zengin bir deneyim birikimine sahip. Yayımladığımız kitapçıkta yürürlükteki sözleşmelerden alınmış birçok örnek var.

Üçüncü kişi konumundaki acentalar ve taşeron şirketler eliyle istihdam edilen güvencesiz işçiler, kurulan üçlü istihdam ilişkisi yüzünden, özel zorluklarla karşı karşıya. IndustriALL, güvencesiz çalışmanın bu özel biçiminin işçi haklarını nasıl budadığını, daha önce yayımladığı 'Üçlü Tuzak' adlı kitapçıkta gözler önüne sermişti. Yeni yayımlanan ‘Güvencenin Müzakeresi' adlı kitapçık ise üçlü istihdam ilişkilerinde işçilerin haklarını korumanın önündeki engelleri aşmak için toplu sözleşme stratejilerinin nasıl kullanılabileceğinin örneklerini veriyor.

Jyrki Raina bu konuda şöyle diyor: “Bu örneklerin sendikalara esin kaynağı olacağını ve sendikaların bu deneyimlerin içerdiği stratejileri karşı karşıya bulundukları zorluklara uyarlamanın yolunu bulacaklarını umuyoruz. Kitapta yer alan deneyimler, yaratıcı çözüm içeren çok sayıda sözleşmeden sadece birkaç örnektir. Web sitemizde başka örnekler de var ve bunlara sürekli yenileri ekleniyor.”