• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Eylem Günü'nü başlatıyor:

GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA SON !

IndustriALL Küresel Sendika, 7 Ekim 2014'te İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü çerçevesinde, kendisine bağlı bütün örgütleri güvencesiz çalışmaya SON vermek için üyelerini bir kez daha harekete geçirmeye çağırma kararı aldı.

29.08.2014

Düzenli, sürekli ve doğrudan istihdam, çokulusluların ve güvencesiz çalışmanın yayılmasına katkıda bulunan diğer güçlerin sürekli saldırısı altında. Üyemiz olan örgütleri, güvencesiz çalışmaya ve her geçen gün bütün dünyada daha çok sayıda işçinin günlük yaşamı haline gelen güvencesizliğe karşı eyleme geçmeye çağırıyoruz.

Bu Küresel Eylem, IndustriALL'un güvencesiz çalışmaya SON kampanyasının temel taşı. Yığınsal küresel eylem, soruna dikkat çekilmesine, ulusal kampanyaların ve IndustriALL'un çokuluslu şirketler, hükümetler ve küresel kurumlar karşısındaki tutumunun güçlenmesine katkıda bulunacak. Her yıl, bu yığınsal eylem, işçilerin her yerde haklarını korumak için direneceği yönünde güçlü bir mesaj vermekte.

2013'teki Küresel Eylem Günü'ne 46 ülkeden sendika katıldı ve birçok ülkede IndustriALL üyesi sendikalar ortak eylemler düzenledi. Düzenlenen yığınsal eylemler çeşitlilik gösteriyordu: yürüyüşler ve mitingler, işyerlerinde kampanya malzemesinin dağıtılması, tematik atölye çalışmaları ve konferanslar, hükümete yönelik talepler, anlık eylemler, kamuya açık oturumlar ve şirket genel merkezlerinin dışında düzenlenen protesto eylemleri.

Üye örgütler eylemlere hazırlanmaya başladı

Bazı ülkelerdeki üye örgütlerimiz 7 Ekim 2014'de düzenleyecekleri eylemleri şimdiden planlamış bulunuyor. Kanada'da UNIFOR, “İnsana Yakışır Çalışma İçin Devrime Katıl” konulu kampanya çerçevesinde, ulusal ölçekte bir İnsana Yakışır Çalışma Zirvesi düzenleyecek. Zirve işçiler, öğrenciler, hükümet, işverenler ve sivil toplum kesimleri arasında ulusal bir diyalog kurmayı ve istihdama ve ekonomiye yeni yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Rio Tinto Küresel Sendika Ağı, Rio Tinto'daki küresel kampanya çerçevesinde, güvencesiz çalışmaya karşı küresel bir eylem günü düzenleyecek. Milyar dolarlık şirket, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerinde güvencesiz çalışma biçimlerini giderek yaygınlaştırıyor. Çokuluslu şirketler ve onlara bağlı tedarik zincirleri güvencesiz çalışmanın dizginsiz yaygınlaşmasının ana etmenleri arasında olduğu için, çokuluslu şirketlerdeki diğer sendikal ağları da bu yıl harekete geçmeye çağırıyoruz.

Kamboçya'daki IndustriALL üyesi sendikalar ise işçilerin haklarının çiğnendiği Serbest Bölgeler'i hedefliyor. Ellerindeki IndustriALL flamaları ile otobüslere ve motosikletlere binmiş işçiler “insana yakışır çalışma kervanları” oluşturarak Serbest Bölgeler'de turlar atacaklar.

Üye örgütlerimiz, kampanya posterini web sitemizin ilgili bölümünden indirip bastırabilir. Ayrıca, IndustriALL'un yeni yayımladığı “Güvencesiz Çalışmaya Karşı Toplu Sözleşme Stratejileri” adlı raporu web sitemizden indirebilirsiniz. Bu rapor, sendikaların güvencesiz çalışmayı sınırlamak ve işçileri korumak için uyguladığı toplu sözleşme politikaları ve bağıtladığı toplu sözleşmelerden örnekler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika

Ekte bulunan dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz